X
نگاهی اجمالی به علل فرار مالیاتی
 

نگاهی اجمالی به علل فرار مالیاتی

شنبه، 18 اردیبهشت 1400 | Article Rating

دستیابی به هدف رشد و توسعه پایدار کشور نیازمند اقتصادی مستحکم و توانمند است .بی شک سنگ بنای چنین اقتصاد مقاومی، منبعی پایدار و مستمر است که بتوان بر اساس آن چشم انداز رشد و پیشرفت کشور را پایه ریزی کرد.

درآمدهای مالیاتی قابلیت آن را دارد که به عنوان بازوی توانمند دولت در راستای تجهیز زیر ساختهای کشور و اجرای پروژه های عمرانی و ایجاد امکانات رفاهی ، نقش اصلی را ایفاء نماید و به طور حتم مشارکت اصناف و کلیه فعالان اقتصادی در این عرصه کلید رسیدن به این هدف می باشد.

متاسفانه پدیده ناهنجار فرار مالیاتی، چونان موریانه ای که از درون، شیرازه یک بنا را تخریب کند بر جان اقتصاد کشور چنبره زده و افرادی سودجو و منفعت طلب که عاری از مهر وطن پرستی و کمک به هم میهنان خود هستند با امتناع از پرداخت مالیات ، تیشه بر ریشه اقتصاد کشور می زنند.

فرار مالیاتی یکی از مهمترین علتهای عدم تحقق درآمدهای مالیاتی است که هر ساله در قانون بودجه مبلغی برای آن تعیین می شود. در عین حال این مسئله، موجب آشفتگی اوضاع اقتصادی شده و یاس و دلسردی مودیان وظیفه شناس را که در موعد مقرر و با ارائه اطلاعات واقعی مالیات خود را پرداخت می کنند به همراه دارد.

انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، انجام فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی و... به منظور فرار از پرداخت مالیات از مصادیق این ناهنجاری است.در بررسیهای صورت گرفته توسط کارشناسان مربوطه عواملی برای بروز پدیده فرار مالیاتی عنوان شده که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: عدم تنوع پایه‌های مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی- وجود معافیت‌های مالیاتی وسیع و متنوع- تعدد، پیچیدگی و ابهام در قوانین، مقررات و فرآیندهای مالیاتی-افزایش فساد و گستردگی بخش غیررسمی اقتصاد- عدم اعتماد مردم به کارآیی و اثربخشی دولت-فرهنگ مالیاتی ضعیف-فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی و مشکلات ساختار اقتصاد.میزان تاثیر گذاری هریک از عوامل فوق در هر برهه از زمان متفاوت بوده ولیکن چیزی که با قاطعیت می توان به آن اشاره کرد ترویج فرهنگ مالیاتی و تشریح موارد مصرف مالیات پرداختی مردم برای آحاد جامعه، می تواند تاثیر بسزایی در ایجاد وافزایش تمایل به مشارکت در پرداخت مالیات توسط مودیان داشته باشد. هر آینه اگر مردم به طور کامل در جریان هزینه کرد مالیاتهایی که به دولت پرداخت می کنند قرار بگیرند و شاهد تاثیر مالیات در افزایش سطح رفاه خودشان و خانواده شان باشند میل بیشتری به مشارکت در پرداخت مالیات خواهند داشت.

 البته شناسایی و جلوگیری از راهکارهای فرار مالیاتی و خشکاندن ریشه این پدیده نامیمون، به طور حتم نقش بسزایی در شفافیت اقتصاد و تحقق عدالت مالیاتی  خواهد داشت.

تصاویر
  • نگاهی اجمالی به علل فرار مالیاتی
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: