X
حمایت از تولید داخلی، دغدغه مهم نظام مالیاتی
 

حمایت از تولید داخلی، دغدغه مهم نظام مالیاتی

شنبه، 18 اردیبهشت 1400 | Article Rating

رونق تولید و بهبود محیط کسب و کار ، یک دغدغه ملی است و نظام مالیاتی درکنار رسالت شغلی خود در راستای مالیات ستانی و تقویت و تحکیم ساختار اقتصادی کشور، توجه ویژه ای به این مقوله دارد.

توسعه درآمدهای مالیاتی بدون افزایش بار مالیاتی تولید، از طریق اصلاح قانون مالیاتی اولین گام مهم برای رسیدن به این هدف بوده که در چند سال گذشته جامه عمل پوشیده است.

 در همین راستا توسعه سیستمها و نظام های هوشمند در نظام مالیاتی که تسهیل کننده فضای کسب و کار است با قدرت بیشتر ادامه یافته و بخشی از تلاش و همت مسئولین و کارشناسان دستگاه مالیاتی به بار نشسته است تا بدین ترتیب  آینده روشن تری برای اقتصاد کشورمان رقم بخورد.

بی شک وظایف و فعالیتهای سازمان امور مالیاتی به عنوان دستگاه متولی مالیات ستانی یکی از مهم ترین و مرتبط ترین وظایف با تحقق هدف جهش تولید است و قطعا لازم است  نظام مالیاتی با رویکرد گسترش وحمایت از بخش تولید بالاترین اهتمام خود را در این مسیر به کار گمارد.

بر کسی پوشیده نیست که جهش تولید در بستر محیط باثبات اقتصادی، فضای کسب و کار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد و چارچوب سیاستگذاری هوشمند محقق  و به تبع آن اعتلای نظام و نیل به اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده میسر خواهد شد.

بدون شک به کارگیری ابزارها و روشهای اقتصاد هوشمند برای کمک به جهش تولید وتسهیل فرآیندهای مالیات ستانی و بازطراحی نظام ارتباطی سازمان امور مالیاتی با مؤدیان مالیاتی،  مهمترین گام در جهت پایه ریزی و بنا نهادن شاکله محکم اقتصاد پایدار و مستقل است و حمایت نظام مالیاتی از بخش تولید داخلی ، سنگ بنای این عمارت زیبا و باشکوه می باشد.

لازم به ذکر است که ابزار مالیات علاوه بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری چون تحقق عدالت درآمدی و رشد و توسعه کشور، عدالت منطقه ای و توسعه مناطق محروم، عدالت بخشی و توسعه بخش کشاورزی و بنگاه های دانش بنیان را دنبال می کند که در همین راستا، در قانون مالیاتهای مستقیم تمهیداتی از جمله : بخشودگیها و معافیتهای مالیاتی فراهم شده است.

فصل اول از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در راستای حمایت از تولید ، اختصاص به مواد قانونی مربوط به معافیتهای مالیاتی داردکه در ماده 132 این فصل آمده: درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدن پنج سال و درمناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

در بند " پ" این ماده قانونی ذکر شده: دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد.

موارد فوق بخشی از تسهیلات و حمایتهای مذکور از بخش تولید درقانون مالیاتها می باشد.درادامه باید بگوئیم که چند سالی است که جهت گیری سیاست های مالیاتی در راستای توسعه و رونق تولید بوده و مبنای برنامه ریزیها و اقدام  سیاست های مالیاتی به نحوی بوده است که فعالان اقتصادی و کسب و کارهای مولد به تولید بیشتر راغب شده و نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت تامین مالی تولید و سرمایه گذاری در اجرای طرح های مولد هدایت شود.

تصاویر
  • حمایت از تولید داخلی، دغدغه مهم نظام مالیاتی
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: