X
اولویت فرهنگ مالیاتی در فرآیند فرهنگ سازی در جوامع پیشرفته
 

اولویت فرهنگ مالیاتی در فرآیند فرهنگ سازی در جوامع پیشرفته

دوشنبه، 17 خرداد 1400 | Article Rating

با عنایت به نقش فرهنگ در رشد و توسعه جوامع انسانی در دنیای امروز، فرهنگ مالیاتی از جمله مولفه های بسیار زیرساختی و مهم در  رشد و اعتلای اقتصاد و عدالت اجتماعی در یک کشور می باشد. اگرچه فرهنگ به دلیل عمومیت و یکپارچگی خود می تواند نقش آشتی دهنده و وفاق میان آحاد یک ملت را پدید آورد، اما مقوله هایی چون فرهنگ مالیاتی به دلایلی می تواند اقشار بیشتر و مختلفی از یک ملت و یا یک جامعه را ذیل پرچم خویش قرار دهد.

بدون شک فرهنگ ملی با همه اقتدار و شکوه خود، از منظر زیرساخت های قومیتی و قبیله ای نمی تواند همه ریزفرهنگ های اقوام و قبایل را تحت تاثیر خویش قرار دهد. اما فرهنگ مالیاتی به دلیل درگیر بودن همه انسان ها و ابنای بشر با مقوله اقتصاد و فعالیت های اقتصادی و معیشتی، می تواند جهان شمول تر و فراگیرتر باشد. از همین روی و با نگریستن از چنین منظری باید ادعا کرد که فرهنگ مالیاتی در برخی از موارد می تواند مقدم بر هر فرهنگی از جمله فرهنگ قومی و حتی ملی باشد. چراکه با در نظر گرفتن هزینه ها و نیازهای یک ملت و لزوم وجود دولتی مقتدر و ثروتمند جهت برآورده نمودن این نیازها و خواسته ها، لزوم تامین هزینه های ملی از محل درآمدهای سالم و پاکی همچون درآمدهای مالیاتی بیش از پیش احساس می گردد و به همین دلیل وجود یک فرهنگ مالیاتی منسجم و اثرگذار در میان آحاد مختلف یک جامعه نیاز مبرم آن جامعه خواهد بود. چراکه در اینجا وجود یک فرهنگ مالیاتی مناسب و صحیح زمینه ساز تامین هزینه های ملی و رفع نیازهای طبقات مختلف اجتماعی شده و در ورای این تامین نیازها و بروز یک رفاه ملی، حس تفاهم و دوستی ملی بیش از گذشته در میان شهروندان یک کشور پدیدار می گردد.

اما آنچه که در خصوص فرهنگ مالیاتی حائز اهمیت فراوانی است، جامعه هدف آن می باشد. شاید بسیاری بر این باورند که جامعه هدف فرهنگ مالیاتی مودیان مالیاتی، فعالان اقتصادی و در نهایت شهروندانی است که دارای سنین قانونی و بالایی می باشند. اما باید دانست که جامعه هدف فرهنگ مالیاتی با در نظر گرفتن گروه های فوق الذکر می تواند دارای هدفی بالاتر از اینها باشد و آن گروه خردسالان، کودکان و نوجوانان است. چراکه ایشان سهم به سزایی در رشد و اعتلای فردای میهن داشته و بدون شک فعالیت های فرهنگی و آموزشی برای ایشان علاوه بر اهمیت تربیتی می تواند دارای اهمیت آموزش فرهنگ شهروندی در یک جامعه سالم باشد.

در این راستا سازمان ها و نهادهای آموزشی و تربیتی در حوزه کودکان و نوجوانان وظیفه بسیار خطیری در آگاه سازی این طبقه سنی جامعه نسبت به وظایف شهروندی ایشان داشته و با آموزش و اقدامات علمی و سازمان دهی شده می توانند فرهنگ زندگی اجتماعی را به کودکان و نوجوانان آموزش دهند.

باید توجه داشت که آموزش رفتارهای درست مدنی و اجتماعی و آموزش مقولات مهمی همچون فرهنگ مالیاتی در قالب کتب درسی و برنامه های تحصیلی نقش دو چندانی در یادگیری ایشان خواهد داشت و از همین روی وزارت خانه هایی همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی می توانند با اقدامات تحقیقاتی و یاری جستن از سازمان هایی همچون سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به گنجاندن سرفصل های آموزشی در راستای آموزش فرهنگ مالیاتی، اقدامات در خور توجهی انجام دهند.

تصاویر
  • اولویت فرهنگ مالیاتی در فرآیند فرهنگ سازی در جوامع پیشرفته
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: