X
ارتقای تمکین مالیاتی با فرهنگ سازی مالیاتی
 

ارتقای تمکین مالیاتی با فرهنگ سازی مالیاتی

چهارشنبه، 12 خرداد 1400 | Article Rating

بدون تردید، ماليات يکي از اثرگذارترین مقولات فرهنگي و اقتصادی جوامع توسعه محور است و فرهنگ مالياتي، مجموعه ‏اي نظام يافته از باورها و مولفه هاي فرهنگي قلمداد مي شود که نقش ويژه اي را در توسعه اقتصادي کشور ایفا می کند. لذا پرداختن به این قبيل موضوعات و تبيين اهميت وکارکرد آن در جامعه و نظام اقتصادي کشور که با دغدغه ها و شرایط خاصی هم توام است، نيازمند فرهنگ سازي ویژه ای است.

سلامت اقتصادي کشور منوط به ايجاد ساختار درآمدي و مالياتي سالم با استقرار نظام مالياتي قوي و هدفمند است؛ اما از آنجا که يکي از شروط اساسي ایجاد نظام مالياتي مطلوب، مقبوليت آن از سوي مردم و پرداخت داوطلبانه ماليات است، راهي به جز تقويت فرهنگ مالياتي نيست چرا که با ايجاد بسترهاي فرهنگي مناسب مي توان انتظار ترغيب مردم به پرداخت ماليات را داشت.

اطلاع ‌رسانی صحيح و به هنگام از نحوه مصارف حاصل از درآمدهاي مالياتي و همچنین تبیین و تشریح کارکردها و آثار پرداخت مالیات در اقتصاد موجب همکاري و مشارکت بيشتر در پرداخت ماليات می ‌گردد. لزوم آشنايي مردم از چگونگي به مصرف رساندن وجوه ماليات در پروژه ‌ها و هزینه ‌های عمومي ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر است. اگر چنين حسي در مردم به وجود آيد که گرفتن ماليات بوسیله دولت در راستای ساختن فردايي بهتر براي آن‌ها و فرزندانشان است، آن ‌وقت تمایل و رغبت مردم برای پرداخت ماليات بیشتر خواهد بود.آنچه اکنون مهم است همکاری تمام دستگاه‌ های ذی‌ربط کشور در این راستاست كه منجر به افزایش مشارکت و مساعدت مردم در پرداخت ماليات مي‌ شود.

به هر حال، باید این موضوع جا بیفتد که ماليات از پايه هاي مهم اقتصاد کشور محسوب مي شود به گونه اي که پرداخت آن، موجب پي ريزي و اجراي برنامه هاي مدون و دقيق دولت براي پيشبرد امور  می گردد. دولت به كمك ماليات، توانايي تامين هزينه هاي گوناگون را به دست آورده و متناسب با حجم ماليات دريافتي، مي تواند منابع در اختيار خود را براساس اولويت‏هاي مورد نظر اختصاص دهد. لذا با ارتقای آگاهي افراد نسبت به ضرورت پرداخت ماليات و تبعات جبران ناپذیری عدم وصول آن بر اقتصاد کشور، مي توان حمايت مردم را در پرداخت ماليات افزايش داد. فرهنگ سازي مالياتي و ترغيب موديان،‌ با شفاف سازي مسايل مالياتي و چگونگي مصرف آن در کشور ميسر مي شود. در حقيقت تغيير نگاه جامعه به ماليات به عنوان تامين کننده عمده هزینه های عمومی، بدون فرهنگ سازي در جامعه امکان پذير نيست.

در حوزه فرهنگ سازي مالياتي بایستی اقداماتی صورت گیرد که مردم اشراف بيشتري به حوزه ماليات پيدا کنند. نهادهاي مختلف فرهنگي هم بايد در راستاي گسترش اين فرهنگ، اقدامات بيشتري انجام دهند. هدف غایی باید این باشد که مردم احساس عدالت در دریافت مالیات داشته باشند و بدانند که ماليات دريافتي در چه حوزه هايي مصرف مي‏شود. مردم بايد احساس کنند که همه افرادي که مشمول ماليات هستند، ماليات پرداخت مي کنند و ماليات از همه آنها اخذ می شود.

اطلاع رساني به مردم و مطلع کردن آنها از نحوه هزينه کرد منابع حاصل شده از ماليات بسيار ضروري است. همه مردم باید بدانند که نسبت به ميزاني که ماليات مي دهند، بهره برداري از خدمات اجتماعي و تسهيلاتي که از عوايد ماليات حاصل مي شود به چه اندازه است. بايد مردم اطلاع داشته باشند که بخشي از ماليات آنها تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده در بخش بهداشت و درمان و جهت ارائه تسهيلات و خدمات در اين بخش هزينه مي‏شود. همچنين نقشي که اين نوع ماليات در پروژه هاي عمراني و تسهيلات در بخش هاي صنعتي و زيربنايي کشور ايفا مي‏کند بايد براي مردم کاملاً روشن شود.

لزوم برقراری رابطه اي کاملاً قانوني، منطقي و اخلاقي با مردم موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. البته تعامل و اعتماد همواره سرلوحه عملکرد سازمان امور مالياتي کشور قرار گرفته و تمام تلاش ها براي تحقق اين اعتماد بين مردم و سازمان بکار گرفته شده است.

نقش سازنده رسانه ها در تحقق فرهنگ سازی مالیاتی نیز مورد تایید صاحبنظران این حوزه است. فرهنگ سازي مالياتي نزد مردم مساله اي است که بخشي از آن به جامعه پذيري و تلاش رسانه اي بر مي گردد و بخش اعظم آن نيز به تعامل و اعتماد عمومي مربوط است که هردو باید با اهتمام ویژه و توامان صورت گیرد.

ذکر این نکته ضروری است که ارتقاي فرهنگ مالياتي، اعتماد آفريني در جامعه و حفظ آرامش اجتماعي و اقتصادي، وظيفه همه ارکان نظام، مردم و رسانه هاي جمعي است و نبايستي ماليات را صرفا يک موضوع مربوط به دولت تلقي کرد. ماليات هم حق دولت و هم حق مردم است. بنابراين براي وصول حقوق حقه دولت و مردم، بايد يک اجماع ملي براي ايجاد و تحول فرهنگ مالياتي در جامعه شکل بگيرد.

یادآور می شود که ارتقاي فرهنگ مالياتي مقوله ای اجتناب ناپذير براي تقویت رابطه ميان نظام مالياتي و مردم است. ماليات صرفا يک مقوله اقتصادي نيست بلکه يک جنبه اخلاقي و اجتماعي مهم نيز دارد و افکار عمومي به نحوه هزینه کرد مالیات در جامعه و رعایت عدالت مالیاتی توجه ویژه ای دارند و همين نگاه و باور فرهنگي باعث می شود بیش از پیش به فرهنگ سازی مالیاتی پرداخته شود و جزو اولویت های سازمان قرار گیرد. ایجاد ذهنیت مثبت مبتنی بر کارآمدی، اثربخشی و پایداری مالیات در اقتصاد، برای کارگزاران و پرداخت کنندگان مالیات و بطور کلی عموم مردم باید بیش از پیش افزایش یافته و این امر نهادینه شود تا آینده ای روشن و اقتصاد بدون اتکا به منابع نفتی و متکی بر درآمد پاک و پایدار مالیاتی میسر گردد.

تصاویر
  • ارتقای تمکین مالیاتی با فرهنگ سازی مالیاتی
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: