X

یادداشت ها

/اطلاع رسانی/مولتی مدیا/یادداشت ها
آثار فرهنگ سازی مالیاتی
 

آثار فرهنگ سازی مالیاتی

دوشنبه، 12 خرداد 1399 | Article Rating
فرهنگ مجموعه به هم پیوسته ای از شیوه های تفکر و احساس و عمل است که توسط تعداد زیادی افراد فراگرفته شده و بین آنها مشترک است. نکته اساسی در تعریف فرهنگ اکتسابی بودن آن است که به مرور زمان در جامعه توسط افراد یاد گرفته می شود و به عنوان شکل دهنده ذهن و رفتار عمومی جامعه است.
فرهنگی که بر ذهن افراد یک جامعه است شکل دهنده اندیشیدن، تصمیم گیری و حرکت آنها خواهد بود به همین دلیل کشورهایی که نقاط منفی در فرهنگشان کمتر است برنامه های خود را با دقت و ضریب اطمینان بالاتری پیش می برند و همچنین با توجه به اینکه فرهنگ اکتسابی است و این امکان وجود دارد که رفتارهای صحیح را آموزش داد و جایگزین کنشهای غلط و غیر مفید کرد همه جوامع سعی می کنند با فرهنگسازی نقاط منفی و غیر مفید فرهنگ خود را از جامعه حذف کنند و رفتارهای صحیح را جایگزین کنند.
در کشور ما نیز مانند همه جوامع به دلایل مختلف، رفتارها و کنش های ناصحیحی وجود دارد که مستلزم فرهنگ سازی است و در بسیاری از آنها تلاشهای گسترده ای برای اصلاحشان در حال انجام است. یکی از مهمترین آنها فرار مالیاتی است که آسیب زننده به استقلال اقتصادی کشور است و در سالهای اخیر به طور ویژه نیاز به فرهنگسازی آن احساس شده است.
برای اینکه مردم به رسالت مالیات در توسعه کشور اعتقاد پیدا کنند نیاز به فرهنگ سازی است. اما اشاعه فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه، نیاز به سرمایه گذاری و آگاهی دادن به مردم در خصوص نتایج و آثار مثبت آن دارد. مردم باید حس کنند که پرداخت مالیات یک نوع مشارکت ملی است و برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی و عظمت و اقتدار کشور نیاز به همکاری افراد جامعه با دولت است و تنها در چنین شرایطی است که مردم پرداخت به موقع مالیات و بها دادن به سیاستهای اقتصادی و مالیاتی را یاری نمودن به دولت در جهت پیشرفت و توسعه کشور خواهند دانست.
مالیات و پرداخت به موقع آن ضامن بسترسازی و رفع نیازهای اولیه برای توسعه زیرساخت های کشوری و پیشبرد صحیح و بهینه امور کشور است. مردم با پرداخت به موقع مالیات کمک شایان توجهی به تامین بخش عظیمی از بودجه کشور می کنند و به عبارتی دولت را برای تامین منابع مالی برای اجرای این امر یاری می نمایند.
در نهایت می توان نتیجه گرفت که فرهنگ سازی مالیاتی باعث افزایش پرداخت مالیات توسط مردم و افزایش منابع مالی دولت می شود که این افزایش توان مالی دولت نوید انجام فعالیتهای عمرانی و توسعه ای کشور را در آینده نزدیک فراهم می کند.

تصاویر
  • آثار فرهنگ سازی مالیاتی
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: