X
هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
 

ثبت نام متقاضیان عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی

اشخاصی که حائز شرایط مندرج و تکمیل برگ درخواست و ارسال مدارک جهت عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ( بدون آزمون ) اقدام نمایند .
چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1396 | Article Rating

اشخاصی که حائز شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موضوع مصوبه 12062/ت 42939 هـ هیئت محترم وزیران میباشند ، میتوانند با تکمیل برگ درخواست و ارسال مدارک جهت عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ( بدون آزمون ) اقدام نمایند .

ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: