X
بخشودگی جرائم مالیاتی و  فرصتی ارزشمند برای فعالان اقتصادی
 

بخشودگی جرائم مالیاتی و فرصتی ارزشمند برای فعالان اقتصادی

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان از بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها و پیشگیری از اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار خبر داد و عنوان کرد ، با توجه به مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خد...
دوشنبه، 03 خرداد 1400 | Article Rating

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان از بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها و پیشگیری از اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار خبر داد و عنوان کرد ، با توجه به مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر سال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده‌است) تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می گردد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان ، آقای مهدلو  عنوان کرد ، پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه 1399) حداکثر تا تاریخ 31/01/1400 برای کلیه فعالان اقتصادی تا هفتاد و دو درصد (72%) و پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 01/04/1399) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا صد در صد (100%) می باشد .

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان تصریح کرد ، در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت‌های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (2%) از بخشودگی موضوع این بندکسر می‌گردد.

آقای مهدلو با اشاره به بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 گفت ، در اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده‌است، برای دوره‌های یادشده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه‌های یادشده موضوعیت ندارد.

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان  تاکید کرد ، میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است) را پرداخت یا تسویه نموده‌اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده‌است ضمن اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود.

مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان  با اشاره به تسلیم درخواست بخشودگی جرائم  به ادارات امور مالیاتی ذیربط عنوان کرد ، محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی وجود ندارد و در هر صورت تابع شرایط بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل‌های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود. ایشان همچنین  تصریح کرد ، اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از سنوات یا دوره‌ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان‌پذیر می‌باشد و در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره/سال/منبع مربوط از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام خواهد شد .آقای مهدلو  ادامه داد ،  مؤدیانی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده‌اند (به استثنای جرائم موضوع بند 9 این دستورالعمل)، حسب مورد از بخشودگی تا صد در صد (100%) جرائم برخوردار خواهند شد.

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان  ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه عنوان کرد و گفت ، شرط برخورداری از بخشودگی صد در صدی جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1391 لغایت 1394، پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد آن سال فارغ از زمان پرداخت می‌باشد ، لیکن برای سال 1395 به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر پرداخت بدهی آن سال، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال‌های مذکور می‌باشد و در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیر بنا به دلایلی خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد سال مربوطه می‌باشد که بخشودگی جرائم موضوع این بند به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.آقای مهدلو  ضمن تاکید بر ارائه به موقع اظهارنامه های مالیاتی عنوان کرد ، موارد مذکور مانع از اعمال بخشودگی جرائم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره توسط سازمان نخواهد بود و جرائم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت‌های اعلام شده مشمول بخشودگی صد در صد (100%) خواهد بود.

شایان ذکر است  مرکز ارتباط مردمی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان  با شماره تلفن 1526 آماده پاسخگویی به سوالات مودیان محترم مالیاتی در سطح استان می باشد

تصاویر
  • بخشودگی جرائم مالیاتی و  فرصتی ارزشمند برای فعالان اقتصادی
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

بنرها

  • banner0001
  • banner0002
  • banner0003