X

  • نام و نام خانوادگی: محمد مهدی جیحونیان
  • جایگاه سازمانی: رئيس گروه سخت افزار
  • تاریخ تولد: 1349
  • محل تولد: همدان
  • لیسانس

سوابق کاری

  • کارشناس سخت افزار
  • کارشناس مسئول سخت افزار