شماره: 4355
1400/02/08
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تشریح کرد:
جزئیات مالیات و عوارض واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات دخانی
 جزئیات مالیات و عوارض واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات دخانی

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جزئیات مالیات و عوارض واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات دخانی را تشریح کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی اظهار داشت: در اجرای بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تنباکو مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ویژه کلیه عرضه کنندگان سیگار و محصولات دخانی، اظهارنامه موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه را نیز تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

وی تصریح کرد: در اجرای ماده 73 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 250 ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی مبلغ 500 ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 1500 ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی 33 هزار ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی 100 هزار ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می گردد.

مسیحی افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای حکم تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات متعلق به واردات محصولات دخانی را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالاهای مزبور وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرمهای موبوط حسب مورد درج نماید.

براساس اعلام معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات دخانی مکلف به پرداخت مالیات و عوارضی به شرح جدول زیر می‌‌باشند:

نام کالا

ماده (73) قانون برنامه

 پنج ساله ششم توسعه

قانون بودجه سال 1400

مالیات بر ارزش افزوده

نرخ مالیات

مأخذ

واحد

مبلغ

واحد

نرخ مالیات

نرخ عوارض

مأخذ

سیگار تولید داخلی

10%

قیمت درب کارخانه

پاکت

250

به ازای هر نخ

12%

3%

بهای فروش

سیگار تولید مشترک

20%

قیمت درب کارخانه

پاکت

-

-

12%

3%

بهای فروش

سیگار نشان بین‌الملل

25%

قیمت درب کارخانه

پاکت

500

به ازای هر نخ

12%

3%

بهای فروش

سیگار وارداتی

40%

قیمت کالا، بیمه و کرایه

پاکت

1500

به ازای هر نخ

12%

3%

بهای فروش

توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخل

10%

قیمت درب کارخانه

پاکت

33000

به ازای هربسته 50 گرمی

12%

3%

بهای فروش

توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی

40%

قیمت کالا، بیمه و کرایه

پاکت

-

-

12%

3%

بهای فروش

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©