شماره: 4155
1400/01/25
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی خبر داد:
موافقت‏نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و نروژ نهایی شد
موافقت‏نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و نروژ نهایی شد

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پنجمین دور از مذاکرات کارشناسی در خصوص »موافقت‏نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی نروژ بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد» بصورت وبینار برگزار شد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین تاجمیر ریاحی اظهار داشت: در این نشست که به مدت دو روز از تاریخ 23 تا 24 فروردین ماه سال جاری با حضور هیاتهای مالیاتی دو کشور و همچنین نمایندگانی از سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار گردید، محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ریاست هیات مالیاتی ایران و مارتین بورسن، رئیس واحد موافقت نامه های مالیاتی وزارت دارایی نروژ ریاست هیات مالیاتی نروژ را برعهده داشتند.
وی افزود: در این دور از مذاکرات کارشناسی، هیات مالیاتی دو طرف مفاد «موافقت‏نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد» را به‏ طور کامل مورد بحث و بررسی و حل ‏و‏ فصل قرار دادند. سپس پیش ‏نویس موافقت‏نامه مذکور توسط روسای دو هیات نهایی گردید تا پس از طی سایر مراحل قانونی جهت امضای نهایی موافقت‏نامه مذکور اقدام گردد.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در این موافقت‏نامه، اهداف گوناگونی از قبیل اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در دو کشور، توسعه بیشتر روابط اقتصادی و گسترش همکاری های مالیاتی فیمابین، تبادل اطلاعات برای ارتقای شفافیت در رفتارهای مالیاتی طرفین، تسهیلات مالیاتی برای فعالان اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد بین دو کشور دنبال می ‏شود.

حق انتشار محفوظ است ©