شماره: 4394
1400/02/13
نقش سامانه های فروشگاهی در نظام مالیاتی
نقش سامانه های فروشگاهی در نظام مالیاتی

مأموریت اصلی یک نظام مالیاتی جمع آوری مالیات مورد نیاز دولت از مودیان بر اساس قوانین مالیاتی کشور و بدون ایجاد مانع برای فعالیت های اقتصادی است؛ بزرگترین چالش هر نظام مالیاتی، دستیابی به حد بالایی از خود اظهاری و پرداخت داوطلبانه مالیات است.

ارائه خدمات مناسب، برنامه های آموزشی و اقدامات خلاقانه  می تواند تمکین مالیاتی و خود اظهاری را ارزیابی تسهیل کند؛ البته این عبارت ساده منجر به سوالات آزار دهنده زیر می شود؛ چطور می توان حوزه عدم تمکین را شناسایی کرد؟؛ چگونه می توان سطح عدم تطابق را اندازه گیری کرد؟، و چطور عدم تمکین را رفع کرد؟

از این رو بسیاری از دولت ها در تلاش برای مقابله با عدم رعایت قوانین مالیاتی، بخصوص در حوزه فروش و مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت برای فروش ، دستگاه های مالی مختلفی را به کار گرفته اند. سامانه های فروشگاهی می تواند برای توصیف طیف گسترده ای از دستگاه های فن آوری استفاده شود که دولت ها می توانند از آنها برای نظارت بر معاملات تجاری استفاده کنند.

این سامانه ها برای اولین بار در اواخر دهه 1980 در چندین کشور اروپا اجرا شد، استفاده از این دستگاه ها - مانند ثبت الکترونیکی مالیات (ETRs) یا چاپگرهای الکترونیکی مالی (EFPs) در سالهای اخیر در آفریقا و سایر مناطق، به دنبال یک توقف نسبی در فعالیت های اجرایی از سال 1994 تا 2010، سرعت بیشتری گرفته است.

این فناوری اکنون بطور گسترده ای در دسترس است. تسهیلات تولید در تعدادی از کشورهای در حال توسعه باعث می شود دستگاه ها با هزینه های معقول –هزینه ها از هزاران دلار به صدها دلار کاهش یافته است - برای تجارت در دسترس باشد. مسیر اجرای موفقیت آمیز سامانه های فروشگاهی پیچیده است و نیاز به حمایت قانونی ، طراحی موثر رویه های اداری و فنی و فرآیندهای مشاوره گسترده با ذینفعان اصلی دارد.

بسیاری از دولت ها سامانه های فروشگاهی را در تلاش برای مبارزه با عدم تمکین مالیاتی ، به ویژه در مورد فروش و مالیات بر ارزش افزوده، تصویب و اجرا کرده اند. پیاده سازی و اجرای سامانه های فروشگاهی  معمولاً به تلاش قابل توجهی نیاز دارد چرا که این سامانه هم برای دولت و هم برای مودیانی که تحت الزامات این قوانین جدید تحت تأثیر قرار گرفته اند، هزینه هایی دارد.

علیرغم استفاده گسترده و هزینه قابل توجه آنها ، سامانه های فروشگاهی فقط در صورتی می تواند موثر باشد که بخشی از یک استراتژی جامع برای افزایش تمکین مالیاتی باشد که ریسک های مربوط به بخشهای مختلف مالیات دهندگان را به روشنی مشخص کند و اقدامات برای کاهش این ریسک ها را در نظر بگیرد. بنابراین سامانه های فروشگاهی نباید به عنوان "گلوله نقره ای" برای افزایش  پرداخت مالیات تلقی شود؛ چرا که مانند هر پیشرفت فناوری دیگری، استقرار دستگاه های مالی به تنهایی نمی تواند نتایج معناداری را  چه از نظر درآمد یا افزایش تمکین مالیاتی دائمی به دست آورد.

Electronic Fiscal Devices (EFDs), an Empirical Study of their Impact on Taxpayer Compliance and Administrative Efficiency, by Peter Casey and Patricio Castro.

حق انتشار محفوظ است ©