شماره: 4391
1400/02/13
هوشمند سازی مالیاتی؛ به کار گیری علم در خدمت اجرای قانون
هوشمند سازی مالیاتی؛ به کار گیری علم در خدمت اجرای قانون

اصلی ترین مسئله در یک نظام اجتماعی و سیاسی موفق و پویا وجود عنصر نظم دهنده ای به نام قانون می باشد. در اهمیت و ضرورت وجود قوانین و مقررات درست و کارگشا تا به امروز مقالات و سخنان بسیاری بر زبان رانده شده است و در این سطور نیازی به تکرار مکررات آن نیست. اما اینکه یک قانون تا چه میزان می تواند راهگشای موانع و مشکلات موجود در مسیر مربوط به خود باشد، در گرو بسیاری از مولفه های مختلف می باشد.

بدون شک اجرای درست و بی نقص قوانین و مقررات در عرصه های گوناگون تنها راه نجات بخش یک جامعه از کژکاری ها و ناهنجاری های مختلف اجتماعی و اقتصادی می باشد. اهمیت اجرای کامل قوانین تا بدان جا رسیده است که بسیاری از صاحب نظران و مصلحان اجتماعی بر این باورند که اجرای کامل یک قانون ناقص بسی بهتر از وجود بی قانونی است. چراکه با اجرای صحیح یک قانون ناقص می توان به چالش ها و دست اندازهای موجود در آن پی برده و سعی در رفع آن موانع نمود. اما وجود بی قانونی یعنی وجود یک هرج و مرج و آنومی افسارگسیخته اجتماعی.

از سوی دیگر در شرایط خاص اقتصادی که در سال های اخیر در نظام اقتصادی کشور حاکم گردیده، فرار مالیاتی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین کج رفتاری ها و کژکارکردی های اجتماعی و اقتصادی قلمداد نمود. چراکه به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای عمومی و خصوصا درآمدهای مالیاتی، لازم است تا اقشار مختلف اجتماعی و اقتصادی با نگاهی ملی و همه جانبه نسبت به پرداخت مالیات حقه خود اقدام نموده و در این مسیر هر گونه تخلف از پرداخت مالیات را مثابه یک اقدام ضد ملی قلمداد نمایند.

در این شرایط ویژه سازمان امور مالیاتی کشور با داشتن برنامه ریزی های کلان و چشم اندازهای مدونی که از بیش از یک دهه گذشته آن را تدوین و اجرایی نموده است، گام های بلند و موثری در راستای اجرای قوانین به روز و پیشرفته مالیاتی برداشته است که هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور تنها بخش کوچکی از اهداف بلند سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

در تعریف و تبیین ویژگی های هوشمند سازی نظام مالیاتی باید به مواردی همچون مؤدی محور بودن، مبتنی بر فناوری های نوین هوشمند ساز، یكپارچگی سیستم، داده مبنابودن و به روز شونده ی برخط بودن اشاره نمود. بدون شک با توجه به تجربه بسیار موفق هوشمندسازی در سایر کشورهای عمدتا توسعه یافته، قطعا با تکمیل پروژه هوشمندسازی در نظام مالیاتی کشور عزیزمان علاوه بر تمكین داوطلبانه و پرداخت مالیات، افزایش رضایت ذینفعان و شفاف سازی رویدادهای مالی و شفافیت مالیاتی، تأمین اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی کشور اجرای دقیق هوشمند سازی نظام مالیاتی موجب برقراری عدالت اجتماعی در توزیع ثروت در جامعه نیز خواهد گردید.                                                                                

در نهایت باید اعتراف کرد که در دنیای مدرن امروز برای اجرای قوانین و ارتقای سطح مدنیت در ابعاد مختلف جامعه باید به سراغ نظام سازی های هوشمند رفت تا بتوان علم را در خدمت اجرای قوانین و مقررات مختلف اقتصادی و اجتماعی خصوصا در زمینه اخذ مالیات و افزایش درآمدهای ملی قرار داد.

حق انتشار محفوظ است ©