شماره: 4358
1400/02/12
نقش هوشمندسازی در فرایندهای مالیاتی
 نقش هوشمندسازی در فرایندهای مالیاتی

مالیات پاک‌ترین، مطمئن‌ترین، و سالم‌ترین منبع تامین مالی دولت‌هاست و ‌به‌دلیل اینکه جنبه ی درون‌زایی و پایداری اقتصادی را ‌به‌همراه دارد، بهترین نسخه برای رهایی اقتصاد از درآمدهای نفتی شناخته ‌می‌شود. درآمدهای مالیاتی می‌تواند علاوه بر رفع مشکلات مربوط به کسری بودجهی سنواتی، بسیاری مشکلات ریشه‌ای اقتصاد کشور را که به درآمدهای نفتی مربوط است نیز حل کند. امروز، عادلانه‌ترین شکل مالیات‌ستانی را باید در زمینه‌های وصول مالیات از ثروت، درآمد، و مصرف دانست که در نقطهی مقابل فروش دارایی‌ها، استقراض، چاپ پول، و یا فروش نفت قرار دارد که این‌گونه موارد دارای پیامدهای عمومی است. بنابراین، استفاده از این روش‌ها در اقتصاد مسائل و چالش‌هایی مانند رشد نرخ تورم و نقدینگی، ورشکستگی، و ناکارآمدی را ‌به‌همراه خود خواهد داشت. امروز نقش و جایگاه سازمان امور مالیاتی در تأمین درآمدها و هزینه‌های جاری کشور، قابل توجه است و این درآمدها مهم‌ترین ابزار تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور هستند.

طراحی و تولید سامانه یکپارچه موثر محور داده مبنا و کاربرپسند مبتنی بر ظرفیت های متخصصان داخلی ، با استفاده از فناوری های روز و بهره برداری حداکثر از داشته های موجود، در کنار طراحی و تولید سامانه های هوشمند داده مبنا در تولید اظهارنامه پیش فرض، کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی تقلب ها و تخلفات مالیاتی و شفاف سازی حداکثری فعالیت های اقتصادی، در سرلوحه برنامه های سازمان در مسیر هوشمندسازی و مدرن سازی قرار دارد.

یکی از اولویت‌های نظام مالیاتی کشور مبارزه با فرار مالیاتی است که مسئله مهم، کاهش زمینه‌ها و عوامل آن و مسدود کردن روش‌های انجام آن است که مجموعه وسیعی از فعالیت‌ها و همکاری‌های بخش‌های گوناگون جامعه را می‌طلبد..

سلامت نظام مالیاتی منوط به تعامل با مراجع نظارتی است که اولین مرحله نظارت در سازمان امور مالیاتی، مدیران، معاونین و ممیزان کل هستند لذا باید با دقت و نظارت هر چه بیشتر و با رسیدگی‌های دقیق خود، محیطی امن و ایمن با اتکا بر اعتماد متقابل را ایجاد نمایند .

 هوشمند سازی نظام مالیاتی  در دو گام دنبال شده است؛ در گام اول، فرآیندهای سنتی به فرآیندهای مکانیزه و الکترونیکی تبدیل شده و در گام دوم به‌دنبال جمع‌آوری ریزداده‌ها و اطلاعات واقعی مورد نیاز برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند هستیم.

مدرن سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی به این معنا است که با تقویت پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، تمامی ریز داده‌های مربوط به فعالیت اقتصادی مودیان طبق ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ و در بانک اطلاعاتی سازمان ذخیره شود.

حق انتشار محفوظ است ©