X

فرامرز خاکبازیان
 • نام و نام خانوادگی: فرامرز خاکبازیان
 • جایگاه سازمانی: ذیحساب و مدیرکل امور مالی
 • تاریخ تولد: 1346
 • محل تولد: خرم آباد
 • تحصیلات: لیسانس حسابداری
 • فوق لیسانس حسابداری
 • دانش آموخته دکترای حسابداری

سوابق کاری

 • مدیرعامل شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران
 • عضوء هیات مدیره و معاون اداری و مالی شرکت توسعه کسب و کار سبا (هلدینگ شرکت سهامی بیمه ایران)
 • ذیحساب طرح تملک دارایی های سرمایه ای وزارت کشور
 • ذیحساب سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور
 • ذیحساب در سازمان های مختلف از جمله : اداره کل راه و شهرسازی، اداره ثبت احوال، اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل راه و شهرسازی، اداره اوقاف و امور خیریه، شرکت آب منطقه ای، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان پزشکی قانونی و ...
 • مدیر کل نیروی انسانی و توسعه مدیریت سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
 • مدیر مالی پروژه بانک جهانی وزارت کشور
 • رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران
 • نماینده تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی در شورای ملی سالمندان
 • نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای عالی تمبر
 • نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای راهبردی توسعه مدیریت، سازمان جمع آوری و فروش اموال دولتی
 • نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای راهبردی توسعه مدیریت، گمرک جمهوری اسلامی ایران
 • نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای راهبردی توسعه مدیریت، سازمان سرمایه گذاری
 • نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای راهبردی توسعه مدیریت، سازمان بورس و اوراق بهادار
 • نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای راهبردی توسعه مدیریت، سازمان حسابرسی
 • عضو شورای راهبردی پروژه های بانک جهانی وزارت کشور
 • عضو گروه تخصصی ستاد سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت امور اقتصادی و دارائی
 • عضو کارگروه نظارت فنی و رایانه ای ستاد پیشگیری و مقابله با جعل اسناد رسمی
 • عضو هیات رئیسه و خزانه دار فدراسیون ورزش های ناشنوایان
 • عضو انجمن متخصصین امور ذیحسابی های کشور
 • عضو انجمن حسابداری ایران
 • مدرس دانشگاه

شرح وظایف


 • نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .
 • نظارت بر حفظ اسناد مالی .
 • نگهداری و تحویل وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار و ضمانتنامه ها .
 • نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور و واحدهای تابعه از طریق کنترل امناء اموال .
 • اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت .
 • در خواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه براساس موافقتنامه و تخصیص اعتبار ابلاغی به منظور پرداخت حواله های صادره .
 • تأمین اعتبار کلیه دستور خرجهای صادره توسط مقامات مجاز پس از تطبیق با قوانین مقررات مربوطه .
 • پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته پس از طی مراحل تشخیص،تأمین اعتبار، تعهد ، تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی .
 • پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با مقررات براساس دستورالعملهای مربوط و مراقبت در واریز به موقع آنها .
 • تأمین اعتبار و پرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادی مربوط به خدمات و کالاهای وارداتی و پیگیری و نظارت در واریز اسناد هزینه آنها با رعایت مقررات مربوط .
 • تهیه تراز ماهانه و نهایی و تهیه صوررت مغایرت بانکی و ارسال ترازهای جاری و تملک داراییهای سرمایه ای به همراه سایر مدارک لازم به دیوان محاسبات کشور و اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها در مواعید مقرر در قانون .
 • انجام کلیه امور مربوط به برقراری و پرداخت حقوق کارمندان رسمی ، پیمانی و قراردادی براساس احکام صادره از اداره کل منابع انسانی و رفاه و همچنین سایر پرداخت ها از جمله پاداش پایان خدمت، مأموریت، ذخیره مرخصی بازنشستگان و ... .
 • انجام کلیه امور مربوط به برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین و افزایش و یا قطع حقوق آنها براساس احکام صادره از سازمان بازنشستگی کشور.
 • تأیید عامل ذیحساب و امین اموال و اعلام موافقت برای احکام انتصاب آنان توسط سازمان .
 • واگذاری تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداری با تأیید بالاترین مقام سازمان یا مقام مجاز ز طرف ایشان به مأمورینی که به موجب قانون مربوط مجاز به اخذ تنخواه گردان هستند برای انجام برخی از هزینه ها و مراقبت در واریز به موقع آنها .
 • نظارت بر حسن اجرای امور محوله به عامل ذیحساب و امین اموال با توجه به آیین نامه های مربوطه .
 • تفویض اختیار به معاون ذیحساب و عامل ذیحساب و سایر کارکنان تحت سرپرستی در موارد و حدودی که با رعایت قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی معین شده یا خواهد شد .
 • اقدام در مورد واریز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاری حداکثر تا دهم اردیبهشت ماه سال بعد و وجوه مصرف نشده تملک داراییهای سرمایه ای تا دهم مرداد ماه سال بعد .
 • پیگیری وصول درآمدهای پیش بینی شده سازمان در قانون بودجه سالانه از طریق حسابهای بانکی و نگهداری حساب درآمد طبق مقررات .
 • همکاری با دفتر بودجه و نوسازی اداری برای تنظیم موافقتنامه و پیش بینی بودجه سال آتی .
 • شرکت در جلسات مناقصه، مزایده و یا ترک تشریفات مناقصه و مزایده .
 • اعلام موارد نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی عاملین ذیحساب و سایر مأمورینی که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجوه نقد یا اوراق در حکم وجه نقد یا اموال می باشند.
 • انجام تحویل و تحول سوابق ذیحسابی با تنظیم و امضاء صورت مجلس و ارسال به وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه¬ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی
 • هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان( ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ... )
 • انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.