X

علیرضا مرادی
 • نام و نام خانوادگی: علیرضا مرادی
 • جایگاه سازمانی: مدیرکل فناوری اطلاعات
 • تاریخ تولد: 1343
 • محل تولد: نهاوند
 • تحصیلات: مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول از دانشگاه آزاد

سوابق کاری

 • برنامه نویس کاربردی و برنامه نویس سیستم در شرکت سهامی ماشین های محاسب الکترونیکی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • کارشناس جمع آوری اطلاعات و سرپرست سایت رایانه اداره کل امور مالیاتی استان همدان
 • کارشناس متخصص فرابری داده ها شرکت سهامی ماشین های محاسب الکترونیکی
 • معاون و سرپرست دفتر طراحی سیستمها و روشهای سازمان امور مالیاتی کشور
 • مدیر کل دفتر سیستمها و روشها
 • مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 • مدیر کل دفتر توسعه سامانه های مالیات بر ارزش افزوده
 • مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 • مدیر کل اداره فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور
 • دانشگاه آزاد همدان
 • مجتمع فنی همدان وابسته به آموزش و پرورش کشور

شرح وظایف


 • توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم های کاربردی مورد نیاز سازمان و بررسی نیازها و تقاضاهای دریافتی از سایر واحدها و ارایه خدمات لازم در این زمینه .
 • نظارت بر تجزیه، تحلیل و تائید مجوزهای نرم افزارهای مورد نیاز در زیر ساخت های نرم افزاری (سیستمی و کاربردی).
 • مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری.
 • نظارت، کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت های اصلی حوزه فناوری اطلاعات (توسعه و پشتیبانی نرم افزار) با سیاست های کلی و ارائه بازخوردهای لازم جهت رفع نواقص احتمالی به صورت نظام مند .
 • نظارت و همکاری درارائه ، تدوین و پیگیری ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های مربوط به استانداردهای توسعه سامانه ها.
 • همکاری درارائه و اجرای سیاست های ابلاغ شده مرتبط با امنیت سورس کدهای تولید شده.
 • همکاری در طراحی، تدوین و ارائه زیرساخت های مورد نیاز در خصوص در دسترس بودن، قابل توسعه و مدیریت پذیری سامانه ها.
 • نظارت و همکاری در اجرای برنامه های ابلاغی حوزه فناوری اطلاعات سازمان در خصوص تولید و توسعه سامانه ها.
 • جمع آوری اطلاعات و سوابق مربوط در زمینه طرح ها و برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات دردست اقدام به منظور نظارت و ارزیابی از اجرای برنامه های مصوب .
 • تهیه و تدوین استراتژی فن آوری اطلاعات سازمان .
 • بررسی پیشنهادها و انتخاب موسسات و شرکت های داخلی و خارجی ارائه کننده خدمات سخت افزاری و نرم افزاری.
 • ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی در زمینه توسعه و پشتیبانی نرم افزار به واحدهای فناوری اطلاعات ادارات کل امور مالیاتی استان ها و واحدهای مالیاتی.
 • برنامه ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز.
 • پیش بینی و برنامه ریزی آموزش های لازم درخصوص فناوری اطلاعات و افزایش مهارت های تخصصی کارکنان .
 • سازماندهی، پشتیبانی و به روز رسانی سیستم های اتوماسیون اداری و سایر سیستم های عمومی، اختصاصی و یکپارچه سازی آنها .
 • تدوین و ابلاغ ضوابط و دستور العمل های بهره برداری از سامانه های نرم افزاری.
 • مدیریت رفع نواقص و کاستی های سیستم های موجود سازمان .
 • اجرای طرح های تبدیل و ارتقاء نرم افزاری.
 • تعیین اهداف کمی و کیفی مرکز در راستای تحقق دولت الکترونیک .
 • برنامه ریزی عملیاتی جهت پاسخگویی به نیازها براساس اولویت های سازمان در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت .
 • تعیین صلاحیت فنی مشاوران، پیمانکاران و ... جهت انجام خدمات در حوزه فناوری اطلاعات.
 • ایجاد ارتباط مستمر با واحدهای اجرایی در سطح کشور به منظور شناخت امکانات و محدودیت های آن ها از نظر نرم افزرای در جهت جلب همکاری آن ها در آماده سازی اطلاعات شناسایی و عملکرد مودیان مالیاتی .
 • ارائه پیشنهادات فنی به منظور انعقاد قراردادهای نرم افزاری مربوط به نظام اطلاعات مالیاتی کشور با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب سیاست های تعیین شده توسط مراجع مربوط و کنترل نحوه انجام قرارداد.
 • نظارت و تحویل سیستم های نرم افزاری آماده شده و ارائه خدمات پشتیبانی و کنترل سیستم های مذکور در مرحله اجرا با هماهنگی مدیران واحدها.
 • تطبیق و کنترل مراحل کار برنامه ها و پروژه های مصوب هوشمندسازی مالیاتی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات با شرح خدمات و استانداردهای مربوط و اظهارنظر درخصوص بودجه موردنیاز و پرداخت ها.
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل ها، استانداردها و سیستم های مورد نیاز برای پیگیری، ارزیابی و گزارش گیری از پیشرفت برنامه ها و پروژه های نرم افزاری.
 • تدوین سیاست ها، فرآیندها و دستورالعمل ها جهت ارزیابی مجریان پروژه های حوزه نرم افزاری.
 • تدوین برنامه های یکپارچه سازی سیستم های عامل، نرم افزارهای کاربردی و سرویس های مختلف بر روی بسترهای ارتباطی در سطح کشور.
 • تدوین ضوابط استفاده صحیح از سیستم های نرم افزاری.
 • توسعه سامانه های مبتنی بر تکنولوژی Micro Service به منظور تحقق اهداف نظام مالیاتی هوشمند در حوزه فناوری اطلاعات.
 • توسعه و پشتیبانی سیستم های اطلاعات مدیریت مورد نیاز سازمان .
 • تدوین سیاست های حوزه فناوری اطلاعات در راستای اهداف کلان سازمان.
 • اجرای سیاست های کلان کشور در حوزه فناوری اطلاعات باتوجه به اسناد بالادستی، مصوبات و آئین نامه های ابلاغی.
 • مدیریت و توسعه پروژه های نرم افزاری خدمات الکترونیکی .
 • پشتیبانی و بهبود سامانه های خدمات الکترونیکی.
 • مدیریت و توسعه پروژه های سامانه های ستادی.
 • پشتیبانی و بهبود سامانه های ستادی.
 • انجام هماهنگی با ادارات فناوری اطلاعات ، ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای سیاست ها و برنامه های کلان اداره کل فناوری اطلاعات.
 • ارائه گزارش های مدیریتی مورد نیاز برای مدیران تصمیم گیر.
 • مطالعه و تحقیق برای دستیابی به آخرین دانش روز در حوزه فناوری اطلاعات.
 • تحلیل، طراحی، توسعه و پشتیبانی سامانه ها و سرویس های تحت وب و ویندوز.
 • تحلیلی، طراحی و پشتیبانی و بهینه سازی بانک های اطلاعاتی.
 • پیکربندی و پایش تخصصی سیستم عامل سرورهای نرم افزار و سرورهای بانک اطلاعاتی.
 • پایش تخصصی سامانه ها و سرورهای نرم افزاری و بهینه سازی مرتبط با آن ها.
 • تحلیل ، تحقیق و توسعه معماری و ساختارهای مطمئن در جهت ایمن سازی و در دسترس پذیری سرویس ها در لایه نرم افزاری.
 • تهیه و ارائه مستندات آموزشی برای سامانه ها.
 • مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی
 • هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان(ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ...)
 • انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.