شماره های تماس
1526
هموطنان عزیز می توانند در سراسر کشور با شماره 1526، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور، شکایات، پیشنهادات و سوالات مالیاتی خود را مطرح نمایند.
1822
برای ارتباط با روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور با 1822 تماس بگیرید.
***
برای آگاهی از آدرس و شماره های تماس ادارات امور مالیاتی در سراسر کشور کلیک کنید