مدیرکل امور مالیاتی استان همدان:
پرداخت به موقع مالیات از عوامل رشد و توسعه اقتصادی است

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی و پرداخت به موقع مالیات از عوامل اساسی رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد عدالت اجتماعی و به تبع آن رونق و آبادانی در کشور است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دلشادی، مدیرکل امور مالیاتی استان همدان ضمن قدردانی از مشارکت مودیان مالیاتی استان در ارائه به موقع اظهارنامه های مالیاتی گفت: پرداخت به موقع مالیات تأثیر بسیار زیادی در پشبرد پروژه های مهم عمرانی در سطح استان داشته و در ارائه هر چه بهتر خدمات بسیار موثر بوده است، از این رو بر خود لازم می دانم از تمامی مودیان مالیاتی در سطح استان و نیز همکاران خدوم و تلاشگر خود صمیمانه تشکر و سپاسگزاری نمایم.
وی در خصوص نهادینه سازی فرهنگ مالیاتی نکات مهمی را برشمرد و تصریح کرد: نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی و پرداخت به موقع مالیات از عوامل اساسی رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد عدالت اجتماعی و به تبع آن رونق و آبادانی در کشور است و همچنین ایجاد امنیت، رفاه و ارائه خدمات مطلوب از دیگر دستاوردهای پرداخت مالیات است که با فرهنگ سازی مناسب می توان مردم را از این مزایا آگاه کرد.
دلشادی ادامه داد: با گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در سطح جامعه و شناخت اهمیت آن در توزیع درآمد، ایجاد عدالت اجتماعی و از بین بردن فاصله‌های طبقاتی، مالیات جایگزین اقتصاد متکی بر نفت شده و بسترهایی به وجود می آید تا مالیات‌دهی جزو وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی شود.
وی در پایان افزود: بر این اساس با پرداخت به موقع مالیات، دولت بهتر می تواند خدمات ارائه دهد و در حقیقت، وصول کامل مالیات گام مهمی در راستای تحقق سیاستهای اقتصادی دولت و تحقق اقتصاد مقاومتی است.


تاریخ خبر: 1399/08/21
کلمات کلیدی: