مدیرکل امورمالیاتی گیلان خبر داد:
پرداخت حدود 80 میلیارد تومان به شهردای ها و دهیاری های استان

مدیرکل امورمالیاتی گیلان از پرداخت حدود 80 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها استان خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدی پور، مدیرکل امورمالیاتی گیلان، با اعلام خبر فوق اظهار داشت: سال گذشته نیز بیش از 266 میلیارد تومان به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شد که این امر گام مهمی در راستای توسعه شهرها و روستاهای استان محسوب می شود.
وی تصریح کرد: در سال 98 شاهد تحقق 99 درصدی درآمدهای مالیاتی در استان گیلان بودیم که نسبت به سال 97 نشان دهنده رشد 28 درصدی است.
مدیرکل امورمالیاتی استان گیلان گفت: اگر مردم بدانند مالیاتی که می پردازند در چه جاهایی هزینه می شود، با میل و رغبت بیشتری آن را پرداخت می کنند .
محمدی پور با اشاره به پرداخت حدود 80 میلیارد تومان از محل دریافت مالیات برارزش افزوده در سال جاری به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گفت: بر اساس قانون 3درصد از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از مودیان به عنوان عوارض در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد.
وی همچنین با اشاره به شرایط سخت ناشی از شیوع ویروس کرونا افزود: سازمان امورمالیاتی تلاش کرد، با ارائه تسهیلاتی به مودیان از جمله افزایش مهلت های قانونی ارائه اظهارنامه ها، ثبت اعتراض ها و بخشودگی جرایم، یاریگر مردم باشد.
محمدی پور طرح ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی را گام مهم دیگر سازمان در مسیر تحقق دولت الکترونیک عنوان و تصریح کرد: تحقق این امر منجر به کاهش مراجعات غیرضروری مودیان به ادارات مالیاتی و شفاف سازی فرآیندها خواهد شد.
مدیرکل امورمالیاتی استان گیلان با تاکید بر اینکه ترویج فرهنگ مالیاتی عزم ملی را می طلبد، تصریح کرد: با افزایش درآمدهای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی، وابستگی به در آمدهای نفتی کاهش می‌یابد. محمدی پور فرار مالیاتی را از مشکلات اساسی دانست و تصریح کرد: سامانه دریافت گزارش فرارهای مالیاتی در سایت اطلاع رسانی سازمان امورمالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir ، آماده دریافت گزارشات مردمی است و عموم مردم می‌توانند به این سامانه مراجعه کرده و گزارشات خود را وارد نموده و یا با سامانه ارتباط مردمی سازمان به شماره 1526 تماس حاصل نمایند.


تاریخ خبر: 1399/07/23
کلمات کلیدی: