مدیر کل امور مالیاتی لرستان تاکید کرد:
پاسخ گویی به مشکلات مالیاتی مودیان در اولویت است

مدیر کل امور مالیاتی لرستان اظهار داشت: پاسخ گویی به مشکلات مالیاتی مودیان و رفع مشکلات مالیاتی آنان از اولویت های اداره کل امور مالیاتی استان است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، ملکشاهی،مدیر کل امور مالیاتی لرستان از مودیان مالیاتی خواست، جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، در منازل خود به شکل الکترونیک نسبت به تکمیل فرم اظهارنامه اهتمام ورزند و حسب تصمیم اخیر سازمان در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیاتی محدودیت ارسال اظهارنامه توسط رایانه های شخصی برداشته شده و هرشخص میتواند با رایانه شخصی خود اظهارنامه‌های متعددی ارسال کند.
مدیر کل امور مالیاتی لرستان در خاتمه خاطرنشان کرد: مهلت‌های فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و عدم به موقع تسلیم اظهارنامه موجب محرومیت از معافیت و تعلق جرائم مالیاتی خواهدشد.


تاریخ خبر: 1399/05/11
کلمات کلیدی: