مروری بر موضوع صدور برخط گواهی نقل و انتقال املاک ماده 187 ق.م.م
چند سالی است که ایجاد دولت الکترونیک برای ساماندهی خدمات دولت و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی مردم و در نهایت کوچک کردن پیکر دولت ، در دستور کار قرار دارد.
در همین رابطه در بحث وصول مالیات نیز پیش بینی هایی انجام شده است.طبق تبصره 4 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف شده با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید.
در همین خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک هم مکلف شده امکان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الکترونیک خود را برای سازمان مالیاتی جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.
در همین راستا و با تلاشهای صورت گرفته این مقوله به مرحله اجرا رسید ومعاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی سراسر کشور از امکان صدور گواهی الکترونیکی برخط در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی برای اخذ مالیات خبر داد.
در این بخشنامه آمده است: پیرو اطلاع رسانی های قبلی در خصوص استقرار سامانه موضوع تبصره 4 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و اجرای طرح اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی ( منتهی به نامه شماره 3806/230/د مورخ 1389/02/08 موضوع توسعه طرح مذکور به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به منظور تبیین فرآیند انجام کار در مرحله نخست اجرای این طرح، ترتیبات بهره برداری از سامانه موصوف و وظایف واحدهای سازمانی ذیربط ابلاغ می گردد .
شایان ذکر است که در مرحله نخست این طرح، امکان صدور گواهی الکترونیکی برخط در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی وجود دارد و در مورد املاک دارای کاربری مسکونی که فاقد بدهی مالیاتی باشند، پس از ثبت استعلام الکترونیکی دفتر اسناد رسمی در سامانه، مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد معامله به صورت برخط توسط سامانه محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی به صورت الکترونیکی به دفتر اسناد رسمی ارسال می شود. پس از اعلام بدهی مالیاتی و ارسال اطلاعات پرداخت به دفتر اسناد رسمی، مودی می تواند از طریق دفتر اسناد رسمی برای پرداخت مالیات اقدام نماید.
در ادامه این بخشنامه صراحتا ذکر شده که :" در مورد سایر املاک، از جمله املاک با کاربری های غیر مسکونی املاک فاقد پایان کار با در دست ساخت، املاکی که نقل و انتقال قبلی آنها بر اساس بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است (فارغ از نوع کاربری)، املاک فاقد سند تفکیکی و نیز املاک دارای سند تفکیکی که بخشی از عرصه آنها دارای کاربری غیر مسکونی باشد و نیز در موارد انتقال املاک متوفی به وراث، در این مرحله از طرح، گواهی مالیاتی به صورت برخط صادر نشده و استعلامهای فیزیکی دفاتر اسناد رسمی می بایست به صورت حضوری در ادارات امور مالیاتی ذیربط پاسخ داده شده و حسب مورد، گواهی مربوط با استفاده از فرم های ضد جعل صادر گردد".


تاریخ یادداشت: 1399/05/07
کلمات کلیدی: