مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان :
اجرای برنامه چهارماهه نخست سال جاری گامی جهت تأمین حقوق حقه مردم ودولت است

سمنان
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از ضرورت تحقق اهداف چهار ماهه اول سال جاری خبرداد وگفت و گفت : درچهارماهه نخست سالجاری اتمام رسیدگی مانده پرونده های مالیاتی در منابع عملکرد و ارزش افزوده و سایر منابع و وصول حقوق حقه دولت و جلوگیری از مرور زمان ، جزو برنامه های لاینفک هریک از معاونین محترم ، روسای محترم ادارات امور تا پائین ترین سطوح مالیاتی در استان خواهد بود .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ، عباس بی نیاز بیان کرد :ارجاع و اجرای قرار بموقع و قرارهای معوق انجام شده و وصول مالیاتهای معوق و مختومه کردن پرونده های مالیاتی در راستای ماده 238 ق. م. م و آئین نامه های ذیربط تا رده مدیرکل می تواند در تأمین وصولی و مختومه شدن پرونده ها بسیار موثر باشد .
ایشان با اشاره به پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی افزود : همگام با اجرای هوشمند سازی نظام مالیاتی ، اداره محترم فنآوری اطلاعات و زیر مجموعه تحت امر در سطح استان می بایست با دقت برنامه های معاونت محترم فن آوری اطلاعات را مطالعه و در سطح استان عملیاتی نماید و راه اندازی ابلاغ الکترونیکی و هر پروژه دیگر که به استان ابلاغ می شود نباید بدون پاسخ بماند
وی همچنین از تمهیدات لازم شیوع ویروس کرونا خبر داد وگفت : پیرو دستورالعمل های صادره از سوی مقام محترم عالی وزارت و رئیس کل محترم سازمان می بایست حسب درخواست مودی محترم با نظارت روسای محترم ادارات و امورمالیاتی و معاونین محترم ، عملیاتی گردد .
ایشان اجرای عدالت مالیاتی و تکریم ارباب رجوع ورعایت حقوق شهروندی را حائز اهمیت دانست وافزود :علاوه بر موارد فوق ، توجه جدی به فضای سالم و بدور از هرگونه تخلف و فساد ، از انتظارات اصلی و اساسی سازمان امور مالیاتی کشور از مدیران محترم در کلیه سطوح است تا از وقوع هرگونه تخلف جلوگیری گردد .

تاریخ خبر: 1399/01/18
کلمات کلیدی: مالیات