مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویر احمد:
تحقق عدالت مالیاتی مهمترین دغدغه امورمالیاتی است

مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویر احمد گفت: تحقق عدالت مالیاتی از مهمترین دغدغه های امورمالیاتی است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران ،محمد علی غفاری،مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویر احمد در دیدار با مدیر کل بازرسی استان اظهار داشت: اگرچه قوانین مالیاتی دارای ضمانت اجرایی است اما اجرای برخی قوانین ازجمله جلوگیری از فرارمالیاتی نیازمند همکاری دیگر دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
وی به اهیمت مقوله سلامت اداری به عنوان یک مقوله نهادینه شده در سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و افزود: بخشودگی ها ومعافیت های مالیاتی در جهت کمک به چرخه تولید و تسریع بخشی تامین حقوق دولت پیش بینی شده است.
در ادامه این دیدار ابوالفتح ابوالهادی،مدیرکل بازرسی کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت:کمک به وصول مالیات یک وظیفه ملی و شرعی است، نظارت موثر را لازمه اجرای صحیح قوانین و انجام امور اداری دانست و تصریح کرد: پیشگیری از هرگونه تخلف مهمترین وظیفه سازمان بازرسی است.
ابوالهادی وابستگی اقتصاد به نفت را یک اعتیاد دانست و خاطر نشان کرد: اگرچه ترک اعتیاد نیز سخت است اما باید با تلاش بیشتر و تامین درآمدهای غیرنفتی از جمله مالیات به اقتصاد جامعه کمک کرد.
مدیرکل بازرسی کهگیلویه وبویراحمد فرار مالیاتی را یک مشکل دانست و گفت :هرگونه بخشودگی ومعافیت مالیاتی باید ضابطه مند باشد و در عین حال باید به ماموران مالیاتی قدرت ریسک و جسارت تصمیم گیری داد و نظارت مستمر و موثر براین فرآیندها صورت گیرد.
وی در خاتمه خاطر نشان کرد: ثبت امور اداری بویژه فعالیت های مالی در سیستم های هوشمندنرم افزاری ، ضمن ایجاد شفافیت بیشتر به کاهش زمینه تخلف و تسهیل نظارت کمک می کند.


تاریخ خبر: 1398/12/27
کلمات کلیدی: