مدیرکل دفتر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی خبرداد:
فردا، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده فصل پاییز

مدیرکل دفتر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی خبرداد:
فردا، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده فصل پاییز
مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز تا فردا 15 دی‌ماه است، گفت: این مهلت قابل تمدید نیست.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، غلامرضا قبله‌ای با بیان این مطلب افزود: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر 15 روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir ارائه و مالیات و عوارض متعلق را پرداخت نمایند.
وی تاکیدکرد: مودیان محترم مالیاتی به منظور برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، می بایست تا تاریخ 15 دی‌ماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز 1398 و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه اقدام نمایند.
مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکیدکرد: جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه می‌باشند.


تاریخ خبر: 1398/10/14
کلمات کلیدی: