مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویر احمد خبر داد:
تهاتر بدهی مالیاتی فعالان اقتصادی با اوراق تسویه خزانه

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تهاتر بدهی مالیاتی فعالان اقتصادی از طریق استفاده از اوراق تسویه خزانه فرصت خوبی برای کمک به حل و فصل مشکلات و تبادل بدهی های مالیاتی و معوقات فعالان اقتصادی است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدعلی غفاری، مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویر احمد اظهار داشت: فعالان اقتصادی باید درکمترین زمان ممکن نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند و اداره کل امور مالیاتی نیزآماده هرگونه همکاری با متقاضیان تهاتر است.
وی افزود:طبق قانون در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 98و آیین نامه اجرایی آن در خصوص استفاده از اوراق تسویه خرانه (تهاتر بدهی بامطالبات دولت) صدور اوراق تسویه خزانه در دو مرحله انجام می پذیرد، مرحله صدور تخصیص برای هر درخواست متقاضی ، مرحله انجام تهاتر که دراین راستا با توجه به ظرفیت محدود اوراق تسویه خزانه اولویت صدور تخصیص اعتبار با درخواست هایی است که زودتر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال می شود.
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویر احمد از فعالان اقتصادی و پیمانکارانی که دارای بدهی مالیاتی و نیز مطالبات معوق از دولت هستند خواست تا سریعتر برای استفاده از اوراق تسویه خزانه برای حل مشکلات مطالبات معوق و بدهی مالیاتی خود اقدام کنند.


تاریخ خبر: 1398/08/14
کلمات کلیدی: