مدیر کل امور مالیاتی استان گیلان خبر داد:
واریز 1200 میلیارد تومان به حساب شهرداری ها ، دهیاریها ی استان

مدیر کل امور مالیاتی استان گیلان گفت: از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا کنون بالغ بر 1200 میلیارد تومان به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، جواد انوری، مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به اینکه مودیان تنها در صورتی که در موعد مقرر قانونی اظهارنامه خود را تسلیم نمایند از بخشودگی جرائم بهره مند می شوند، گفت: انتظار ما این است که مودیان مالیاتی ارائه اظهارنامه را به روزهای آخر موکول ننمایند و سریع تر برای انجام آن اقدام نمایند.
مدیر کل امور مالیاتی استان گیلان با اعلام اینکه در سال گذشته بالغ بر 2330 میلیارد ریال به حساب شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای استان از محل عوارض ارزش افزوده واریز شد، گفت: از این مبلغ نزدیک به 581 میلیارد ریال به حساب شهرداری رشت واریز شده است.
وی افزود: از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در نیمه دوم سال 87 تا کنون بیش از 12276 میلیارد ریال به حساب شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای گیلان واریز شده است که بالغ بر 8520 میلیارد ریال آن به شهرداریهای استان اختصاص یافته است.
انوری گفت: در سال 97 بالغ بر 717 میلیاردریال به حساب شهرداریهای تابعه شهرستان رشت و بیش از 160 میلیاردریال به حساب دهیاریهای شهرستان رشت و نزدیک به 4.5 میلیارد ریال به حساب فرمانداری رشت واریز شده است.
مدیرکل امورمالیاتی استان گیلان در پایان از تمامی مودیان مالیاتی استان که در سال گذشته نهایت همکاری را با این اداره کل داشتند تقدیر و تشکرکرد .


تاریخ خبر: 1398/03/04
کلمات کلیدی: گیلان