مدیر کل امور مالیاتی زنجان:
تحقق درآمدهای مالیاتی، زمینه ساز اجرای طرح‏های عمرانی

مدیرکل امور مالیاتی زنجان، با اشاره به جایگاه مالیات بر ارزش‌افزوده در جامعه گفت: با اختصاص مالیات به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، زمینه ایجاد وساخت پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های شهری فراهم می‌شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، رضوی، مدیر کل امور مالیاتی زنجان، در دیدار با معاون سیاسی و اجتماعی استاندار به ارایه گزارشی از عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص اختصاص مالیات به شهرداریها ودهیاریها واقدامات انجام شده در خصوص فرهنگ سازی مالیاتی، احداث معابر ،خیابانها، پارکها و بوستانهای مالیاتی پرداخت.
مدیر کل امور مالیاتی زنجان با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی گفت:در اجرای ماده 110 قانون مالیات مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه خود را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
در ادامه این دیدار، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار افزود: نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد مقاومتی به حساب می‌آید و با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، درآمدهای کشور بر مالیات استوار است و بخش زیادی از درآمدهای کشور از طریق مالیات تأمین می شود.
معاون استاندار زنجان اظهار داشت: در حال حاضر فرار مالیاتی از معضلات اقتصاد کشور می‏باشدکه منافع ملی را تهدید می¬کند و برخورد جدی با فراریان مالیاتی با اولویت دانه درشت ها باید از سیاست های امور مالیاتی باشد.
وی با اشاره به فرهنگ مالیاتی و ترویج آن در جامعه افزود: فرهنگ مالیاتی با کار تبلیغاتی صرف ایجاد نمی شود بلکه باید برای رسیدن به این هدف ضمن محسوس کردن خدمات، مالیات را در جامعه و نزد قشرهای گوناگون مردم با مکانیزم هایی از جمله شفافیت نحوه مصرف مالیات، تبدیل به یک باور نمود.
معاون استاندار زنجان، حمایت از واحدهای تولیدی را از سیاستهای پیش روی دولت در سال رونق تولید عنوان کرد و از حمایت¬های اداره کل امور مالیاتی استان از واحدهای تولیدی وفعالان اقتصادی تقدیر کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار زنجان در خاتمه، ضمن تقدیر از تلاش کارکنان امور مالیاتی تاکید کرد: کار وصول مالیات بسیار حساس و خطیر می‌باشد چرا که همزمان دقت ،تکریم مودیان و رعایت عدالت از الزامات کارکنان مالیاتی است.


تاریخ خبر: 1398/02/30
کلمات کلیدی: زنجان