مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تأکید کرد:
طرح جامع مالیاتی، عامل تسهیل در فرآیند امور و افزایش عدالت مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان اجرای کامل طرح جامع مالیاتی را عامل تسریع و تسهیل در فرآیند امور و ارتقاء عدالت مالیاتی دانست.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بی‌نیاز، مدیرکل امور مالیاتی سمنان در جلسه شورای اداری استان ضمن تشکر از زحمات صورت گرفته از سوی کلیه کارکنان اداره کل در سال 97در راستای تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: با تلاش و کوشش کلیه کارکنان امور مالیاتی اهداف سازمانی محقق گردید و شاهد رشد درآمدهای مالیاتی بودیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان رسالت کارکنان امور مالیاتی را بسیار سنگین عنوان نمود و ابراز امیدواری کرد با تلاش و همدلی کلیه کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان شاهد تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال 1398در سمنان باشیم.
بی‌نیاز با اشاره به شناسایی منابع و مودیان جدید در استان، بر اصلاح روش‌های انجام کار جهت وصول به‌موقع مالیات در قالب سیاست‌های سازمان امور مالیاتی کشور و پذیرش اظهارنامه‌های کم ریسک تأکید کرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان ضمن تأکید بر اتمام رسیدگی به پرونده‌های بزرگ و سایر اظهارنامه‌هایی که در سامانه سنیم بارگذاری شده‌اند افزود: باید ضمن رعایت قوانین و مقررات از سخت‌گیری‌های بی‌مورد جلوگیری نمود و با برنامه‌ریزی دقیق و مدون در سال جدید و در جهت وصول بدهی‌های مالیاتی معوقه و دستیابی به اهداف سازمان و استیفای حقوق حقه دولت گام برداریم.
بی‌نیاز تصریح کرد: حمایت از تولیدکننده، تداوم چرخه اقتصاد و به‌تبع آن ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای کشور را در پی دارد.
مدیرکل امور مالیاتی سمنان با ابراز خرسندی از اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در سطح استان ادامه داد: با اجرای این طرح، شاهد افزایش شفافیت اقتصادی، سلامت اداری و درنتیجه اعتماد هر چه بیشتر مودیان به‌نظام مالیاتی خواهیم بود.
بی‌نیاز تصریح کرد: سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی (سنیم) تاکنون در تمامی ادارات امور مالیاتی استان بر اساس این طرح اجرایی شده است و رسیدگی به‌تمامی اظهارنامه‌های مالیاتی از طریق همین سامانه صورت می‌گیرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان گفت: پدیده‌هایی مانند فاکتور فروشی و فروش کارت بازرگانی سبب فرار مالیاتی و تبعیض در اخذ مالیات وبی عدالتی می‌شود و در حال حاضر فرار مالیاتی از معضلات اقتصاد کشور بوده و برخورد جدی با فرار مالیاتی با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در سطح استان از اولویت‌های اداره کل است.


تاریخ خبر: 1398/02/17
کلمات کلیدی: سمنان