مدیرکل امور مالیاتی البرز:
طرح جامع مالیاتی ، مسیر گذر از ساختار سنتی به مدرن است

مدیرکل امور مالیاتی البرز گفت: طرح جامع مالیاتی طرحی است که هدف آن تغییر نظام سنتی به مدرن و ایجاد تحول در تمامی ابعاد نظام مالیاتی است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید مجتبی تقوی، مدیرکل امور مالیاتی البرز گفت: نظام اقتصادی کشور برای رسیدن به استقلال و رهایی از وابستگی به عناصر مختلف و در نتیجه حفظ ثبات و تحکیم پایه‌های خود، نیازمند اتکا به منابعی مطمئن و همیشگی است تا از این طریق بتواند برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کرده و به امور نظم ببخشد.
تقوی با بیان اینکه از مهم‌ترین فعالیت‌هایی که انجام پذیرفته است، الکترونیکی شدن نظام مالیاتی، به‌کارگیری دانش روز و استفاده از فناوری‌های جدید است، اظهار داشت: تمام این تلاش‌ها به نتایج مطلوب بی‌شماری منتهی می‌شود که از آن جمله می توان به برقراری عدالت مالیاتی، شفافیت امور و جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه اعتمادسازی آن هم به صورت عملی و نه تئوری اشاره کرد.
مدیرکل امور مالیاتی البرز در خصوص ویژگی‌های طرح جامع مالیاتی افزود: یکی از جنبه‌های این تحول، تغییر در ساختار فیزیکی، سخت‌افزاری و فضای کاری ادارات امور مالیاتی سراسر کشور است به طوری که قابلیت پیاده‌سازی پروژه‌های طرح جامع مالیاتی در کلیه ادارات امور مالیاتی فراهم باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طراحی و استانداردسازی فضاهای فیزیکی، اختصاص میزهای خدمت به عموم مردم، راه‌اندازی مرکز تماس فنی و اجرایی و سایر اقداماتی که با اجرای این پروژه انجام شده با هدف فراهم کردن زیرساخت‌ها، یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و همچنین تکریم هر چه بیشتر مراجعین صورت گرفته است تا سازمان امور مالیاتی بتواند بدین‌وسیله خدماتی شایسته به مودیان ارائه دهد.


تاریخ خبر: 1398/01/18
کلمات کلیدی: البرز