اعزام نیروهای شرکتی جهت زیارت مشهد مقدس
در اجرای مصوبات کمیته رفاهی اداره کل و با عنایت به تاکیدات ویژه مدیرکل، نیروهای شرکتی اداره کل مطابق با برنامه زمان بندی در مواعد زمانی مختلف به زیارت حضرت علی بن موسی الرضا مشرف شدند.


تاریخ خبر: 1397/12/21
کلمات کلیدی: