مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد:
هر واحد مالیاتی یک میز خدمت است

مدیرکل امورمالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت: واحدهای مالیاتی هرکدام یک میز خدمت هستند که خدمت صادقانه وتخصصی بارویکرد دولت الکترونیک درآن نهادینه شده است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مهندس غفاری،مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویر احمد دربازدید از اداره مالیاتی سی سخت مرکز دنا اظهار داشت: رضایتمندی مودیان وگره گشایی از کار آنها از مهمترین اهداف اداره کل امور مالیاتی استان است.
وی افزود:اداره کل امور مالیاتی استان با داشتن عالی ترین سامانه الکترونیکی و میز خدمت فیزیکی و حضوری دستگاه پیشتازی در عرصه جلب رضایت مردمی است و کسب چند عنوان برتر در سه سال گذشته در جشنواره شهید رجایی بیانگر این مهم است.
غفاری خاطر نشان کرد: شورای برنامه ریزی این اداره کل هر ماه یک تا دو جلسه با حضور روسای واحدهای اداری استان و شهرستان با هدف رصد تحقق اهداف وبرنامه های پیشرو برگزار می کند و بازدید از واحدهای شهرستانی نیز مستمر انجام می شود.
مدیرکل امورمالیاتی کهگیلویه وبویراحمد افزایش درآمدهای مالیاتی را از افتخارات اقتصادی چهل سال گذشته دانست وتصریح کرد: درسال های اخیر میزان وصول مالیات عادلانه بویژه از فعالان اقتصادی که درآمد بیشتری دارند، افزایش یافته است.
وی برلزوم پاسخگویی وتسریع بخشی امورمودیان درواحدهای شهرستانی تاکید کرد وگفت: خوشبختانه فعالیت های واحدهای مالیاتی دراین زمینه مشتری مدارانه وهمراه با رضایت عمومی بوده است.


تاریخ خبر: 1397/11/23
کلمات کلیدی: کهگیلویه و بویراحمد