مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان:
وصول مالیات همراه با مودی مداری سیاست اصلی اداره کل است

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان گفت: وصول مالیات همراه با مودی مداری و جلب رضایت مردم از سیاست‌های اصلی اداره کل امور مالیاتی استان است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بی‌نیاز، مدیرکل امور مالیاتی سمنان در دیدار با مشهدی، مدیرکل بازرسی استان سمنان، بازرسی را به‌مثابه رسیدن به راه عدالت دانست و افزود: جلب رضایت مردم قطعا رضایت خداوند را در بر خواهد داشت، لذا سیاست اداره کل امور مالیاتی استان همواره وصول عادلانه مالیات بر اساس رضایتمندی مردم و در چارچوب قوانین و مقررات است.
بی‌نیاز ادامه داد: همکاری بازرسی استان با این اداره کل در امر تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مودیان موجب افزایش عدالت مالیاتی خواهد شد و تلاش ما افزایش سطح انگیزه همکاران اداره کل و احقاق حقوق حقه دولت بر اساس رضایت مردم است.
در ادامه مشهدی مدیرکل بازرسی استان سمنان با اشاره به حساسیت در حوزه مالیات بیان کرد: لازم است دستگاه‌های نظارتی با توجه به حساسیت کار امور مالیاتی چتر نظارتی خود را پهن کرده و از ورود افرادی که از شرایط موجود سوءاستفاده می‌نمایند جلوگیری به عمل ‌آورند.
مدیرکل بازرسی استان سمنان ضمن تأکید برافزایش درآمدهای غیرنفتی دولت بیان کرد: عمده درآمد در کشورهای اروپایی بر اساس مالیات است لذا در کشور ما می‌بایست طوری زیرساخت‌های لازم انجام پذیرد که فرار مالیاتی صورت نگیرد و پرداخت مالیات بر اساس عدالت باشد.
مشهدی در پایان ضمن تشکر از همکاری اداره کل امور مالیاتی استان به جهت همکاری با دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد: باید مشکلات دیگران را مشکلات خود دانست و درصدد رفع آن برآمد، حفظ حرمت و آبروی دیگران اساس کار سازمان بازرسی است لذا باید زیرساخت‌های مناسب برای نظارت ایجاد و در تقویت زیرساخت‌های مذکور کوشا باشیم.


تاریخ خبر: 1397/10/24
کلمات کلیدی: سمنان