مدیر کل امور مالیاتی زنجان تاکید کرد:
مالیات برارزش افزوده، درآمدی پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها

مدیر کل امور مالیاتی زنجان تصریح کرد:مالیات بر ارزش افزوده، درآمدی پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها در جهت توسعه و عمران محسوب می شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، رضوی، مدیر کل امور مالیاتی زنجان با اشاره به این که مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان یکی از روش‌های جدید دریافت مالیات، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند،گفت: چنانچه مالیات بر ارزش‌افزوده به شکل موثر و مطلوب اجرا شود، بسیاری از حلقه‌های زنجیره مبادله‌های اقتصادی که در وضعیت موجود از نظارت دستگاه مالیاتی و بخش مالیات بر درآمد خارج است کنترل می‌شود و به این ترتیب بخش مالیات بر درآمد از پایه متحول خواهد شد.
رضوی اظهار داشت: تا پایان آبان ماه سال جاری، اداره‌کل امور مالیاتی استان بالغ بر 530 میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش‌افزوده به حساب شهرداری زنجان واریز کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در خاتمه، خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یک قانون ملی - محلی است و به گونه‌ای که از نرخ 9 درصد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، 3 درصد آن تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده صرف هزینه‌های عمران شهرها و روستاها می‌شود.


تاریخ خبر: 1397/10/12
کلمات کلیدی: زنجان