مدیر کل امور مالیاتی زنجان تاکید کرد:
ارایه خدمات الکترونیکی موجب رضایت مندی مودیان می شود

مدیر کل امور مالیاتی زنجان اظهار داشت: ارایه خدمات الکترونیکی به مودیان موجب افزایش رضایت مندی آنان می شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، رضوی، مدیر کل امور مالیاتی زنجان تصریح کرد: هم اکنون تمام خدمات این اداره کل در قالب سامانه های الکترونیکی به مودیان ارائه می شود و با راه اندازی سامانه پیامکی تمام مراحل رسیدگی به پرونده ها به اطلاع مودی می رسد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای پیگیری نیست.
رضوی در ادامه افزود: هم اکنون خدمات رسیدگی به اعتراضات، مالیات بر ارزش افزوده، تقسیط، رصد چک ها، دریافت درخواست گواهی ارزش افزوده و اعتبار گواهی ارزش افزوده مودی به صورت الکترونیکی ارایه
می شود.
مدیر کل امور مالیاتی زنجان در خاتمه گفت: فهرست مودیان فاقد اعتبار، امکان درخواست استرداد یا انتقال مالیات بر ارزش افزوده، درخواست وام، تمدید کارت بازرگانی، دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی، استعلام و دریافت کد فراگیر برای کارکنان خارجی، رسیدگی به شکایات و دریافت کد اقتصادی از جمله خدماتی هستند که به صورت الکترونیکی ارائه می شوند.تاریخ خبر: 1397/08/06
کلمات کلیدی: زنجان