مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان خبرداد:
استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان در کمتر از یک ماه

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: در پنج ماهه ابتدای سال جاری استرداد مالیات برارزش افزوده به صادرکنندگان پنج درصد رشد داشته است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، شاکررضا مریدی،مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان اظهار داشت:در پنج ماهه سال گذشته مبلغ19میلیارد و 945میلیون تومان به صادرکنندگان استرداد شده است که این مبلغ در سال جاری به 105میلیارد و146میلیون تومان افرایش یافته است که رشد بیش از پنج برابری رانسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
مریدی بابیان اینکه در دو سال اخیر استرداد موقت هم به صادرکنندگان صورت می گیرد، افزود: بنا به درخواست مودی و با ارائه مدارک و مستندات، میزان 80درصد استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان صورت می گیردو 20درصد هم پس از رسیدگی و قطعیت پرونده پرداخت می شود که این امر در افزایش میزان استردادها اثرگذار بود و عاملی در جهت برطرف شدن مشکلات واحدهای تولیدی است.
مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان خاطر نشان کرد: در راستای اجرای تبصره6 ماده17 قانون مالیات بر ارزش افزوده سه ماه از تاریخ درخواست مودی، فرصت رسیدگی وجود دارد که این مدت براساس قانون رفع موانع تولید، به یک ماه کاهش یافته است و اداره کل امور مالیاتی استان هم در راستای قانون رفع موانع تولید در مدت زمان سریع تری نسبت به استرداد ارزش افزوده اقدام می کند .
مریدی انتقال پرونده های فعالان اقتصادی از استان های دیگر را نیز در افزایش استردادها موثردانست وافزود: با توجه به اینکه در بحث صادرات هم هرمزگان نسبت به سایر استان های کشور پیشگام می باشد، در همین راستا جهت تشویق صادرکنندگان مراحل استرداد سریع تر انجام می شود .


تاریخ خبر: 1397/07/30
کلمات کلیدی: هرمزگان