مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری
افزایش عدالت مالیاتی و رغبت مردم به پرداخت مالیات از دستاوردهای طرح جامع مالیاتی

کورش بیگدلی مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری افزایش عدالت مالیاتی و رغبت مردم به پرداخت مالیات را از دستاوردهای طرح جامع مالیاتی دانست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری، کورش بیگدلی با اشاره به اینکه طرح جامع مالیاتی بزرگترین طرح الکترونیکی کشور در حوزه اقتصاد می باشد افزود، یکی از چالش های مهم و اساسی در اقتصاد کشورها، تامین درآمدها و منابع مالی است که با اجرای طرح جامع مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در اقتصاد کشور گام های بلندی در تحقق درآمدهای دولت برداشته شده است.
مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر ضرورت مبارزه با فرار مالیاتی; عدالت مالیاتی، فساد، عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، عدم مبادله اطلاعات کامل، نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانتهای اجرایی در این مورد، تاخیر دروصول مالیات، مشکلات مربوط به تشخیص علی الراس مالیات، قوانین پیچیده و متعدد، عدم شناسایی مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها و وجود معافیتهای وسیع و متنوع را از جمله عوامل فرار مالیاتی دانست.
وی افزود: جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی مودیان و منابع مالیاتی جدید و استفاده از طرح ها و برنامه های نوین از مهمترین اهداف و راهکارهای نظام مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان جهت تحقق درآمدهای مالیاتی می باشد.
بیگدلی گفت: با افزایش مالیات برکالاهای وارداتی می توان به رونق هر چه بیشتر تولیدات داخلی و به وجود آوردن شغل برای جوانان کشور اقدام نمود.
مدیر کل امور مالیاتی استان بیان کرد: فرهنگسازی مالیاتی یکی از اولویت های این اداره کل خواهد بود چرا که با ایجاد زیرساخت ها و بسترهای فرهنگی مناسب می توان انتظار ترغیب و مشارکت مردم به پرداخت مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی را داشت.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
تاریخ خبر: 1397/07/29
کلمات کلیدی: فرهنگ سازی مالیاتی طرح جامع مالیاتی عدالت مالیاتی