مدیر کل ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور:
سلامت و تخصص شرط لازم در امور مالیاتی است

مدیر کل ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشورگفت: شرط لازم در امور مالیاتی سلامت و تخصص است ولی شرط کافی درایت و انصاف می باشد .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نشست هم اندیشی با حضور محمد حسین بازیار، مدیر کل ارزیابی عملکرد و هماهنگی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی کشور و مدیرکل، معاونین و جمعی از مسئولین امور مالیاتی مازندران در ساری تشکیل شد.
بازیار بر رعایت اخلاق حرفه ای و تکریم ارباب رجوع تأکید کرد و افزود: متخصصی که شرط انصاف را رعایت نکند اهداف سازمان را محقق نخواهد ساخت وبی انصافی هم عامل بی اعتمادی بین دستگاه ومردم است و هم موجب عدم قطعیت بموقع پرونده های مالیاتی خواهد شد.
وی در ادامه به نامه 51 حضرت امیر در نهج البلاغه اشاره داشت وافزود: حضرت در نامه 51 که مخصوص مامورین مالیاتی میباشد میفرمایند: با مردم از در انصاف و مهربانی وارد شوید مامورین مالیاتی خزانه داران رعیت ، معتمدین امت و نمایندگان حکومتند یعنی عمل ما کارکنان مالیاتی نشاندهنده ی برخورد و عمل نظام تلقی میشود و وظیفه کارکنان دولت بویژه مامورین مالیاتی اینست که به مردم و ارباب رجوع تکریم و احترام کنند.
درپایان، حمزه ای ،مدیر کل امور مالیاتی مازندران اعتماد را بزرگترین سرمایه سازمان دانست و تاکید نمود : این اعتماد نباید از مردم گرفته شود ، اطلاعات عملکرد و اسناد مودیان امانتی است در دست مامورین سازمان و از این امانات باید بخوبی محافظت نمود .
وی با بیان اینکه نحوه برخورد مامور مالیاتی با مردم بسیار حائز اهمیت است،افزود: برقراری عدالت مالیاتی، مودی مداری، مبارزه با فرار مالیاتی وحداکثر تعامل با مردم مهمترین برنامه سازمان و بویژه اداره کل امور مالیاتی مازندران است.


تاریخ خبر: 1397/07/18
کلمات کلیدی: مازندران