مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی:
پرداخت عوارض به شهرداری های خراسان شمالی 68 درصد افزایش یافت

مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی گفت: امسال پرداخت عوارض به شهرداری ها و دهیاری های خراسان شمالی 68 درصد رشد داشته است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، یوسف یعقوبی نژاد، مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی با بیان اینکه امسال 45میلیارد و 287میلیون تومان عوارض به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، مناطق فاقد دهیاری و مناطق عشایری خراسان شمالی واریز شد، اظهار کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 27میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: از این میزان عوارض واریز شده، سهم شهرداری ها بیش از 29میلیارد تومان، دهیاری ها بیش از 15میلیارد تومان، مناطق عشایری بیش از 400میلیون تومان و روستاهای فاقد دهیاری نیز بیش از 360میلیون تومان بوده است.
یعقوبی نژاد با اشاره به خدمات حاصل ازمالیات بر ارزش افزوده پرداختی به شهرداری ها و دهیاری ها گفت:بخشی از مالیات به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌منظور آبادانی، توسعه و عمران شهرها و روستاها پرداخت می شود و موجب تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی می‌شود.


تاریخ خبر: 1397/07/18
کلمات کلیدی: