مدیر کل امور مالیاتی کرمانشاه خبر داد:
نام گذاری خیابان مالیات در اسلام آباد

مدیر کل امور مالیاتی کرمانشاه در راستای ترویج فرهنگ مالیاتی از نام گذاری خیابانی در شهرستان اسلام آباد به نام مالیات خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، ملکشاهی، مدیر کل امور مالیاتی کرمانشاه در مراسم نام گذاری خیابان مالیات در شهرستان اسلام ‏آباد تصریح کرد: پاک‌ترین درآمد دولت درآمدهای مالیاتی است وآنچه که از محل 3درصد عوارض ارزش افزوده به حساب خزانه واریز می‌شود در قالب بودجه به استان‌ها، شهرستان‌ها و تا آخرین نقاط دورافتاده در روستاها و دهیاری‌ها پرداخت و هزینه می شود.
ملکشاهی، اطلاع رسانی در خصوص نحوه مصرف و هزینه کرد درآمدهای مالیاتی را حق شهروندان دانست و نام گذاری پروژه های عمرانی و خدماتی شهری به نام مالیات را اقدامی در جهت شفافیت، آگاه سازی وفرهنگ سازی مالیاتی معرفی کرد.
مدیر کل امور مالیاتی کرمانشاه در خاتمه گفت:امید است بتوانیم با پرداخت به‌موقع مالیات از سوی فعالان اقتصادی و مودیان، گامی بلند در جهت توسعه همه‌جانبه استان ازجمله زیرساخت‌های شهری برداریم.


تاریخ خبر: 1397/06/19
کلمات کلیدی: کرمانشاه