امام جمعه موقت هرمز تاکید کرد:
فرهنگ پرداخت مالیات باید در بین مردم نهادینه شود

امام جمعه موقت هرمز گفت: فرهنگ پرداخت مالیات باید در بین مردم نهادینه شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، حجت الاسلام عبدالحمید گلزاری ،امام جمعه موقت هرمز در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی و شعار سال و نجات کشور از وابستگی به نفت، تقویت فرهنگ مالیات است که نقش زیادی در رفاه جامعه و امور اجتماعی و سایر موارد دارد .
امام جمعه موقت هرمز افزود: هم اکنون مالیات به عنوان رکن اصلی بیت المال است و این امرباید به صورت قانونی وصول شود ،مالیات هایی که با رضایت مردم پرداخت شود، ارزشمند است .
وی خاطر نشان کرد: با افزایش انگیزه در بین مردم برای پرداخت مالیات، می توان موقعیت اقتصادی کشور را رونق داد.


تاریخ خبر: 1397/06/17
کلمات کلیدی: هرمزگان