ضرورت فرهنگ سازی مالیاتی
فرهنگ مالیاتی یکی از نتایج فرهنگ اقتصادی است که شامل طرز تلقی،واکنش و بینش در برابر سازوکارمالیاتی است.طرز تلقی با حضور یک قانون موثر و همچنین عملکرد ماموران مالیاتی در اجرای قانون در مقابل مودیان مشمول نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و می توان گفت عواملی همچون ایدئولوژیکی سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و تاثیر فرهنگ عمومی را دارا می باشد.
با توجه به نقش بسیار با اهمیت مالیات در تامین هزینه های دولت و عدم اتصال دولت به درآمدهای نفتی سبب جلوگیری از اتلاف منابعی همچون نفت و گاز شده است،بنابر این دولت می تواند درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات تامین کند بدین صورت مودیان با دلایل پرداخت مالیات آشنا شده و آن را می پردازند از همین رو وصول مالیات منطقی و تسهیل می شود.
از این رو سازمان امور مالیاتی نهادی است که تعامل و ارتباط مستقیمی با قشرهای مختلف جامعه دارد وراه نیل به اهداف این گونه سازمان ها این است که تعاملات و ارتباطات دو سویه ای را با مردم در کوتاه ترین زمان ممکن ایجاد کنند.پرداخت مالیات از سوی مودیان زمانی تحقق می یابد که آنان نیز از دلایل و فواید پرداخت آن آگاه باشند زیرا نگرش افراد در پرداخت مالیات ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ مالیاتی دارد به گونه ای که افزایش فرهنگ مالیاتی در کشور،افزایش پرداخت مالیات را سبب می شود.
فرهنگ سازی کاری دشوار است که نیاز به زمان نسبتا طولانی،عزم بالای مسئولان در روند عملی کردن یک نظام فرهنگی مالیاتی و تامین مالی دارد بدین معنا که اگر شخص در جامعه ای رشد نماید که در آن فرهنگ پرداخت مالیات پیاده سازی شده باشد نگرش مثبت بر تفکرات فرد تاثیر مثبتی می گذارد و سبب می شود این شخص با پذیرش بیشتری به پرداخت مالیات خود بپردازد از همین جهت در چنین جامعه ای دیگر نیازی به تاکید بیشتر بر فرهنگ سازی دوباره و توجیه مودیان در پرداخت مالیات خود وجود ندارد.ضرورت فرهنگ سازی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که در جامعه فرهنگ بی اعتمادی بر مردم غلبه کند به گونه ای که فرار از مالیات یک ارزش تلقی گردد.
آنچه مورد توجه است این است که نظام مالیاتی بدون پیاده سازی سیاست های مبتنی بر بهبود فرهنگ مالیاتی ارتقا پیدا نمی کند و در این میان، بهره گیری موثر از عنصر فرهنگ شاخصه‌ای است که توسعه اقتصادی بدون آن امکان پذیر نیست و با ارتقا فرهنگ مالیاتی می توان کشور را با تکیه بر درآمدهای مالیاتی اداره کرد.


تاریخ یادداشت: 1397/05/03
کلمات کلیدی: فرهنگ سازی مالیاتی