مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی:
تیرماه آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی گفت: 31 تیرماه، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری بابت عملکرد سال 1396 است.
غلامرضا شریفی با اشاره به مهلت زمان باقیمانده تا پایان تیرماه تاکید کرد: اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری تا پایان تیرماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ارسال الکترونیکی اظهارنامه عملکرد سال 1396 و پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده و از تسهیلات مالیاتی همچون معافیت پایه مالیاتی، مشوق ‎ های مالیاتی، معافیت‏ها، نرخ صفر مالیاتی و سایر موارد مقرر در قانون بهره ‎ مند گردند.
وی یادآور شد: در صورت عدم ارایه اظهارنامه در مهلت قانونی، مودیان مشمول جرایم غیر قابل بخشش مقرر در قانون مالیات های مستقیم خواهند شد.

تاریخ خبر: 1397/04/27
کلمات کلیدی: اظهارنامه مالیاتی  غلامرضا شریفی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری