استاندار زنجان تاکید کرد:
مالیات، ازمنابع اصلی تامین هزینه های جاری وعمرانی است

استاندار زنجان اظهار داشت: مالیات یکی ازمنابع اصلی تامین هزینه های جاری وعمرانی درکشور می باشد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، درویش امیری، استاندار زنجان در دیدار با زمانی، معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در هفته فرهنگ مالیاتی تصریح کرد:سرعت بخشیدن به پروژه‏ های مالیاتی موجب تکریم و افزایش رضایت مندی مودیان می شود.
استاندار زنجان در ادامه افزود: آشنایی مردم از چگونگی مصرف درآمدهای مالیاتی می تواند نقش مهمی در افزایش این درآمدها داشته باشد.
در این دیدار، معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی ضمن گرامی داشت هفته فرهنگ مالیاتی، اظهار داشت: با تمام توان در جهت حمایت از واحدهای تولیدی، صنعتی و ارایه مشوق های مالیاتی که در قانون مالیات های مستقیم آمده است، تلاش خواهیم کرد.
وی هم چنین خاطر نشان کرد: برنامه های سازمان امور مالیاتی معطوف به اعتماد سازی و افزایش رضایت مندی مودیان مالیاتی است و برای اعتماد آفرینی ، فرهنگ مالیاتی می بایست در بین کارکنان امور مالیاتی و آحاد جامعه گسترش پیدا کند.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان در خاتمه گفت: با فرهنگ سازی مالیاتی و ایجاد اعتماد متقابل بین شهروندان و نظام مالیاتی، می‌توان در جهت افزایش درآمدهای پاک مالیاتی گام برداشت.


تاریخ خبر: 1397/04/20
کلمات کلیدی: زنجان