مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی تأکید کرد:
برخورد جدی و قاطع با فرار مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی بر شناسایی دقیق و مناسب منابع مالیاتی جدید و برخورد جدی و قاطع با فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی تأکید کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نباتی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: در استان خراسان جنوبی بیش از 86 درصد اصناف از پرداخت مالیات معاف هستند و جلسات هماهنگی و توافقات لازم با اصناف در خصوص ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال 1396 ایشان صورت گرفته است; اما مودیان مالیاتی باید بدانند که شرط برخورداری از هرگونه معافیت و یا مشوق مالیاتی، انجام تکالیف قانونی مانند ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است.
نباتی ادامه داد: بیش از 90 درصد طرح جامع مالیاتی در استان خراسان جنوبی جهت ارائه خدمات مناسب و بهینه به مردم و فعالان اقتصادی به بهره‌برداری رسیده و برابر برنامه‌ریزی های صورت گرفته در سازمان امور مالیاتی کشور، فرایندهای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و وصول مالیات متعلقه تا حدود قابل قبولی به‌روزرسانی شده است.
نباتی ضمن تشکر از فعالان اقتصادی که با انجام تکالیف خود در موعد مقرر قانونی در فرایند شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و همچنین توسعه و آبادانی کشور و منطقه مشارکت دارند، گفت: درکشورهای توسعه‌یافته فرار مالیاتی و عدم خود اظهاری فعالیت اقتصادی مربوطه، یکی از بزرگ‌ترین موارد نکوهیده اجتماعی محسوب می‌شود و اعتقاد عمومی بر این است کسی که فرار مالیاتی دارد از اموال و منابع عمومی سرقت می‌کند درحالی‌که این منابع عمومی بایستی صرف هزینه‌های جاری کشور مانند آموزش، سلامت، امنیت و توسعه زیرساخت‌های کشور خصوصا برای مناطق محروم جامعه گردد.
وی افزود: ما از کلیه مسئولین، مردم و فعلان اقتصادی تقاضا داریم تا ادارات امور مالیاتی را در پیاده‌سازی کامل و مناسب کارکردهای نظام مالیاتی که مهم‌ترین آن عدالت اقتصادی و اجتماعی است، کمک نمایند.


تاریخ خبر: 1397/04/23
کلمات کلیدی: خراسان جنوبی