فرماندار شهرستان آباده:
مردم باید در پرداخت مالیات پیشگام باشند

فرماندار شهرستان آباده گفت:مردم باید برای داشتن کشوری آباد، درامر پرداخت مالیات،پیشگام و پیشقدم باشند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران،اسداللهی ،فرماندار شهرستان آباده از توابع استان فارس با تقدیر و تشکر از تلاش کارکنان امور مالیاتی اظهار داشت: : باتوجه به اهمیت وجایگاه مالیات دربودجه وتامین درآمدهای دولت نیاز هست همه برای موفقیت نظام مالیاتی در وصول بموقع ودقیق مالیات تلاش کنیم و تمام دستگاههای اجرایی موظف به همکاری وتعامل با سازمان مالیاتی می باشند، تا شاهد افزایش رضایت مردم وتحقق درآمدهای مالیاتی باشیم.
وی درخصوص اهمیت وجایگاه مالیات دراقتصاد و نقش آن درتوسعه پایدارافزود: امروزباتوجه به سیاستهای دولت وفرهنگ سازی صورت گرفته وتلاشهای کارکنان سازمان امور مالیاتی شاهد مشارکت مردم در امر خوداظهاری مالیاتی هستیم.
فرماندار شهرستان آباده خاطر نشان کرد:ویژگی اصلی قانون بودجه درسالهای اخیرکاهش اتکابه درآمدهای نفتی وتوجه به درآمدهای پایدارمالیاتی بوده است که عمل به این وظیفه مهم نیازمندعزم جدی وحمایت ملی می باشد.


تاریخ خبر: 1397/04/20
کلمات کلیدی: فارس