رسانه ها وابزارهای تبلیغاتی یکه تاز میدان فرهنگسازی مالیاتی در استان
بی نیاز
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از ابزارهای تبلیغاتی ورسانه ای جهت اطلاع رسانی به مخاطبان در سراسر استان همزمان با فرارسیدن هفته فرهنگ مالیاتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان ، عباس بی نیاز با حضور در استودیوی خبر سیمای مرکز سمنان و گفتگوی تلفنی با خبر صدای مرکز سمنان به مناسبت روز ملی مالیات با اشاره به شعار تبدیل سازمان امور مالیاتی به دستگاه محبوب مردم بیان کرد :زمانی می توانیم به این شعار امسال یعنی تبدیل سازمان امور مالیاتی کشور به دستگاه محبوب مردم دست پیدا کنیم که تعامل وارتباط با مودیان را سرلوحه برنامه های خود قرار داده باشیم وبخشی از این تعامل وارتباط از طریق رسانه ها امکانپذیر است.
وی با اشاره به نقش رسانه ها در این زمینه افزود : رسانه ها می توانند با آگاهی بخشی واطلاع رسانی به موقع ومناسب در جهت آگاهی هرچه بیشتر مودیان گام بردارند و به دلیل حیطه نفوذ وگستردگی خود می توانند مخاطبان وسیعی را تحت پوشش قرار دهند.
ایشان ضمن اشاره به آغاز هفته فرهنگ مالیاتی بیان کرد: فرهنگسازی در حیطه مالیات نیازمند برنامه ای مدون ودقیق است و تمام سعی ما در سالجاری براین بوده است تا با کمک رسانه ها نظیر رادیو وتلویزیون وابزار های تبلیغاتی نظیر بیلبورد واستند و ارسال پیامک طیف وسیعی از مخاطبان را نسبت به ضرورت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی وصاحبان املاک اجاری وهمچنین اشخاص حقیقی را تحت پوشش قرار دهیم .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان در ادامه اظهار داشت :این اطلاع رسانی نه تنها در مورد اشخاص حقوقی وصاحبان درآمد املاک اجاری بلکه در مورد مودیان ارزش افزوده نیز انجام شده است وسراسر استان از فضای رسانه ای وتبلیغاتی بهره مند شدند.
عباس بی نیاز همچنین از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی بر ارزش افزوده خبر دادوگفت : آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی بر ارزش افزوده دوره بهار ، 16 تیرماه و زمان تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی وصاحبان درآمد املاک اجاری پایان تیرماه سالجاری می باشد .
وی خاطر نشان کرد :مودیان محترم مالیاتی توجه داشته باشند که آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی وصاحبان درآمد املاک اجاری مربوط به عملکرد سال گذشته 31 تیرماه سالجاری می باشد که مودیان محترم تنها می توانند تا پایان فرصت تعیین شده اظهارنامه عملکرد سال گذشته خود را ارائه نمایند .
ایشان با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیندها بیان کرد:اشخاص حقوقی وصاحبان درآمد املاک اجاری
می توانند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1396 خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR تسلیم و مودیان محترم ارزش افزوده نیز می توانند از طریق سایت www.evat.ir مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

تاریخ خبر: 1397/04/19
کلمات کلیدی: هفته فرهنگ مالیاتی رسانه های استان