مدیرکل امورمالیاتی کهگیلویه و بویراحمد:
مودی مداری و اعتماد آفرینی اولویت دستگاه مالیاتی است

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد گفت :وصول مالیات براساس خوداظهاری مودیان صورت می گیرد و اولویت در این فرآیند، «مودی مداری » و « اعتماد آفرینی» است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران ،محمدعلی غفاری،مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویر احمد در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی کهگیلویه وبویراحمد با اصناف اظهار داشت: مودی مداری از اولویت های این اداره کل است و این رویه ضمن اجرای قانون ،جلب رضایت صاحبان مشاغل و نیز محبوبیت این دستگاه مهم اقتصادی را به همراه داشته است.
وی با اشاره به همکاری اتحادیه های صنفی با اداره کل در موضوع پرداخت مالیات تصریح کرد: کار تعیین و اخذ مالیات شفاف و همراه با اطلاعات و مستندات لازم انجام می گیرد و هرگز حقی از مودیان ضایع نمی شود.
در ادامه این نشست غضنفر آرام ،مدیرکل امور ا قتصاد ودارایی کهگیلویه وبویراحمد نیز برلزوم حمایت از اصناف و بخش های تولید و اشتغال تاکید کرد و هدف از برگزاری این نشست را بررسی مشکلات اصناف و برنامه ریزی و هماهنگی برای حل مشکلات آنها بیان کرد.


تاریخ خبر: 1397/03/28
کلمات کلیدی: کهگیلویه و بویراحمد