مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل خبر داد:
اجرای طرح جامع مالیاتی از اقدامات مهم استان

مدیرکل امور مالیاتی اردبیل گفت: اجرایی نمودن برنامه عملیاتی و بروز رسانی پرونده ها و آماده شدن برای اجرای طرح جامع مالیاتی از اقدامات مهم استان است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نوع پرور، مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل، از تلاشهای همکاران اداره امور مالیاتی خلخال در تحقق برنامه های عملیاتی سال 96 قدردانی کرد وکارکنان را به کوشش بیشتر با رعایت عدالت به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی دعوت کرد.
نوع پرور افزود: با توجه به شعار سالجاری که توسط رئیس کل سازمان اعلام شد:" میخواهیم دستگاه محبوب باشیم" بایستی با مردم رفتار عادلانه داشته باشیم و ضمن تسریع در روند انجام کار، فضای کاری را به فضای خدمت بی منت به مردم و دوری از اجحاف تبدیل کنیم.
وی در پایان با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در کنار وصول مالیات توجه ویژه ای به رفتار شایسته و رضایتمندی مودیان دارد، از همکاران خواست ضمن برخورد احترام آمیز با مردم و تشویق آنان به ارائه اظهارنامه، در وصول به موقع و تحقق 100 درصدی درآمدهای مالیاتی تلاش نمایند و از توجه به تولیدکنندگان در راستای قانون نیز غافل نشوند.


تاریخ خبر: 1397/03/23
کلمات کلیدی: طرح جامع مالیاتی