مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد:
بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان خوش حساب در راستای رضایتمندی آنها

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت: بخشودگی جرائم مودیان خوش حساب در راستای حمایت از رونق بازار کسب و کار و رضایتمندی مودیان صورت گرفته است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدعلی غفاری ،مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویر احمد در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد ودارایی دراستان اظهارداشت: مودیان مالیاتی که اصل بدهی خود را پرداخت کنند، از حداکثر بخشوگی جرائم برخوردار خواهند شد.
وی افزود: اگرچه اصناف وبازاریان سهم اندکی از پرداخت مالیات دارند، با این وجود فرایند محاسبه مالیات مودیان بویژه کسبه و بازار، عادلانه و در عین حال از سوی گروه های مختلف ممیزی بررسی و بصورت دقیق و کارشناسی تعیین خواهد شد.


تاریخ خبر: 1397/02/05
کلمات کلیدی: کهگیلویه و بویراحمد