مدیر کل امور مالیاتی خوزستان:
آگاهی مودیان از قوانین مالیاتی باعث عدالت مالیاتی می گردد

مدیر کل امور مالیاتی خوزستان گفت: آگاهی مودیان از قوانین مالیاتی موجب تحقق عدالت مالیاتی می شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، هاشمی، مدیرکل امور مالیاتی خوزستان در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مالیاتی و آشنائی مودیان با تکالیف قانونی، گفت: در راستای آشنائی مودیان مالیاتی با تکالیف قانونی خود و همچنین ارتقا فرهنگ مالیاتی، از ابتدای سالجاری بیش از 40 دوره آموزشی رایگان برای اتحادیه ها، اصناف ،شهرکهای صنعتی ،دفاتر پیشخوان ،کافی نت ها و... دراین اداره کل برگزار گردیده است.
وی افزود : تفاهم و تعامل با مودیان از اولویت ها و اهم فعالیتهای این اداره کل است که در تمامی جلسات به کلیه معاونین ،نمایند گان هیاتهای حل اختلاف و روسای اموروروسای گروه مالیاتی گوشزد می گردد که صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع وظیفه کلیه پرسنل می باشد.
در پایان لازم به ذکر است در این دوره آموزشی رایگان به تبیین قانون مالیاتهای مستقیم ،تشریح مبانی گروه بندی مودیان و تبیین تکالیف هرگروه ،تبیین نظام جامع مالیاتی و تاثیرات آن بر تشخیص مالیات عادلانه ،تشریح مواد قانون 169 و 169 مکرر مالیاتهای مستقیم، تشریح جرائم و تشویقات مالیاتی ،تشریح قانون مالیات بر ارزش افزوده وثبت نام و تکالیف مودیان در قانون مذکور پرداخته شد.


تاریخ خبر: 1396/12/27
کلمات کلیدی: عدالت مالیاتی خوزستان