استاندار زنجان تاکید کرد:
توسعه اقتصادی با کاهش فرارمالیاتی امکان پذیر است

استاندار زنجان اظهار داشت: توسعه اقتصادی با کاهش فرارمالیاتی امکان پذیر است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، استاندار زنجان تصریح کرد: برخی از افراد با هیاهو اعلام می کنند که امورمالیاتی و سازمان تامین اجتماعی ظلم و جفا می کند، بدانند که اگر این ظلم و جفا منطقی و واقعی اعلام شود، به شدت با دستگاه های مربوطه برخورد می شود.
استاندار زنجان افزود: گاهی احساس می شود که افراد برای فرارمالیاتی یا پرداخت مطالبات بیمه ای و دولتی، سر و صدا راه می اندازند تا فضا را مسموم سازند و از زیر با پرداخت حق و حقوق قانونی فرار کنند.
وی همچنین افزود: در کارگروه تسهیل در استان، بر روی رفع مشکلات بخش خصوصی و واحدهای تولیدی متمرکز شده ایم و درصورتی که بخش خصوصی با دستگاه های دولتی مشکلی داشته باشند، باید به روشی منطقی و حکیمانه مرتفع شود تا جلوی آن دسته از افرادی که قصد فرارمالیاتی یا گریز از پرداخت حق و حقوق دولت را دارند گرفت.
امیری در ادامه گفت: با تمام توان از بخش خصوصی در جهت رفع مشکلات مالیاتی آنان حمایت می کنیم، بخش خصوصی هم باید به دولتمردان کمک کنند تا با پرداخت مالیات گام های موثری در جهت توسعه زیرساخت های استان برداشته شود.


تاریخ خبر: 1396/12/26
کلمات کلیدی: فرار مالیاتی زنجان